Hoppa till huvudinnehåll

Brandrisker med glykol

Läs artikeln som PDF.

Brandrisker med glykol.
Se till att koncentrationen glykol ej blir högre än 50 % i värmare eller kylsystem för motorn.
Eftersom det är vattnet, som vanligen går bort i ångform ökar glykolkoncentrationen om man fyller på 50%-ig glykol - vattenblandning. Därför skall vanligen endast vatten sättas till när vätskenivån i ett kyl- eller värmesystem behöver återställas. Men man gör klokt i att från tid till annan även kolla att frysskydet är tillräckligt och tappa gärna ut all vätska efter några år och fyll på ny 50 %-ig glykol - vattenblandning.

Det finns två skäl till att inte gå över 50%. Först och främst ökar risken för antändning av eventuellt utläckande vätska, men dessutom är det också så att värmeöverföringen mellan vätska och gods minskar med ökande glykolkoncentration.
Var också försiktig vid hantering av ren glykol eftersom flampunkten ligger på ca 110 grader, dvs strax över vattnets kokpunkt och termiska tändpunkten är 410 grader dvs ungefär som för bensin som har 400 grader.
Lågan i t ex en GeHå-värmare har ca 700 grader så det finns all anledning att ha respekt för glykol.
Valdemarsvik 99-01-26, Bengt Lanne.