Hoppa till huvudinnehåll

Artiklar

2023-03-30
VHF ger dig ger dig täckning i områden där det mobila telefonnätet sviker. Med VHF kan du kommunicera direkt med Sjöräddningscentralen i Göteborg, Stockholmradio, närliggande fartyg, brovakter, lotsstationer med mera. VHF-abonnemanget ger dig dessutom rätt att ringa hem ”på kredit” via andra länders kustradiostationer – en extra trygghet vid långseglatser längs främmande kuster.
2023-03-28
Under seminariet får du lära dig om VHF-systemets uppbyggnad och användningsområden. Vi går igenom hur du på ett korrekt sätt använder och pratar i radion vid nödsituation (Nöd, il och varningstrafik), digitala anrop DSC (Digital Selektivt Calling) och internationell bokstavering. Den äldre varianten av VHF-certifikat har sedan några år ersatts av SRC.
2023-03-28
Möjligheterna att få en välgrundad prognos för sjöväder ökar med kunskapen om var man hittar den bästa informationen. Målet är att du efter kursen ska kunna använda vädersajter på ett effektivare sätt och dessutom ha fått en djupare förståelse för väder och vad som styr det. Kursen läggs upp problemorienterat, där det aktuella vädret är utgångspunkten.
2023-03-17
Hamn- och farledskommittén har kuskat runt med motorbåt under två somrar och fotograferat stångmärken och kummel, med och utan havsörnar på. Resultatet visades upp på båtmässan Allt för sjön.  
2023-03-16
Tillsammans med På Kryss nummer 2, som utkommer runt den 6 mars, medföljde årets bojflagga till dig som har din båt registrerad. Kryssarklubben har 240 bojar för din säkra och miljövänlig förtöjning i naturhamnar. Att lägga till vid boj är miljövänligt då det skonar ålgräset som är fiskens barnkammare. 
2023-03-16
Föredragningslista 1.    Val av ordförande och sekreterare att leda för handlingarna 2.    Godkännande av röstlängd 3.    Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 4.    Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 5.    Val av två rösträknare 6.    Fastställande av dagordning
2023-03-13
I Kryssarklubbens jubileumsbok 1923-2023 möter du de kvinnor och män som format klubben till världens största. Du möter deras båtar för segel och motor och hur Kryssarklubben lotsar dig till ett innehållsrikare och säkrare båtliv. Årsboken skickas till alla fullbetalande medlemmar tillsammans med På Kryss nr 3 i slutet av april 2023.
2023-03-13
För att få fri entré till Allt för sjön lördag den 18 mars måste du boka biljett i förväg och en registrerings-/kampanjkod anges på bokningssidan. 1-dagsbiljett vuxen, ange registrerings-/kampanjkod: SXK2023FRI Ordinarie pris för vuxen 1-dagsbiljett är 220 kr. 
2023-03-10
Svenska Kryssarklubbens monter finns nära Marina scenen i A-hallen, monternummer: A06:22. Vi kommer att sälja utvalda medlemsvaror och för dig som inte redan är medlem har vi ett fint erbjudande på medlemskap. Välkommen att prata med funktionärer och delta i vår tävling med fina priser!
2023-03-01
På Kryss är Svenska Kryssarklubbens tidning och ingår i ditt medlemskap om du är medlem. På Kryss utkommer både tryckt och digitalt. Läs mer om att bli medlem här.