Sörmlandskretsen

5711

Välkommen till Sörmlandskretsen

I Sörmlandskretsen ordnar vi eskadrar varje år. Vi arrangerar kurser och föreläsningar om båtanknuta ämnen. Vi underhåller och hyr ut två av SXK:s IF-båtar - Tant Brun och Tant Gredelin. 

5717

 

Senaste nytt

5972

 

Den 1:a februari informerade Hans Sandberg om natur-reservat i Sörmlands skärgård

5930

Trots mörker och snöfall kom ett 20-tal personer till NK-villan i Nyköping för att lyssna på när Hans från lässtyrelsen informerade om naturreser-vat i Sörmland. Han berättade om varför de bildas och framförallt vilket stort arbete som läggs ner på att förvalta områdena. Det finns 150 naturreservat i länet varav 15 ligger i skärgården. Många av dem innehåller marker som förr brukats av skärgårdsbor i flera generationer. Naturvärdena är beroende av fortsatt bruk. Betesdjur håller hagarna öppna. Ett fåtal arrendatorer gallrar skog, hamlar träd, bygger gärdsgårdar mm. EU-projektet "Life Coast Benefit" gör det möjligt att bl a bygga nio nya mulltoaletter, röja fågelskär, rensa våtmarker och genomföra naturvårdsbränning. Alla åtgärer syftar till att bevara eller återskapa naturvärden och biologisk mångfald och att förbättra förhållandena för friluftslivet.

Vi är lyckligt lottade som har så stora områden i skärgården som är tillgängliga för oss båtfarare. På länsstyrelsens hemsida finns beskriv-ningar av naturreservaten och som kan laddas ner av den som vill. Ett mer utförligt referat kommer i Kretsnytt nr 2 2018.

 

Karl Svanberg berättade om vad som finns under ytan i Sörmlands skärgård.

5857

Ca 25 personer samlades i kongresslokalen på Rosvalla den 11 januari för att höra Karl från länsstyrelsen berätta om sitt arbete med att samla underlag för att bilda marina reservat i skärgården. Han fridyker och filmar växt- och djurlivet på utvalda platser mellan Stendörren och Askö.

Han letar tillsammans med sina kollegor områden med tillräckligt med växtlighet för att kräftdjur och småfisk ska kunna överleva och utvecklas. De flesta filmerna visade gul-gröna svajande växter med stim av småfisk men det fanns också en och annan öronmanet och gädda liksom blåstång och musslor. Skillnaden mellan grumsiga grunda vikar i innerskärgården och klippigare områden med klart friskt havsvatten var mycket tydlig.

Så småningom ska skyddsbestämmelserna i de befintliga naturreservaten delvis ändras så att vattenmiljöerna bevaras - samtidigt som friluftslivet främjas.

Mer information om natur- och kulturvärdena i reservaten får vi den 1 februari av Hans Sandberg en kollega till Karl.

5858

 

 

 

 

Sörmlandskretsen genomför i samarbete med NBV i Nyköping två SCR-kurser i vinter

5757

 

 

 

Kurserna omfattar framförallt GMDSS,  Global Maritime Distress and Safety System. I varje kurs ingår två kurstillfällen. Förhöret är separat och består av ett skriftligt prov på en timme och ett praktiskt prov på 30 minuter. Tidpunkten bestämms på kursen.

Anmälan sker till Torbjörn Berg (se ovan) och blir inte bindande förrän kursavgiften betalts till bg 815-5616 med SRC-kurs som referens. Om du samtidigt betalar avgiften för kurslitteraturen skaffas den centralt.

OBS Kostnaden för förhöret betalas direkt till förhörsförrättaren. 

Kurslokalen i Nyköping meddelas av Torbjörn vid anmälan.

 

Amatörer seglade runt jorden i en 40 år gammal båt

5755

 

Daniel Kulin som tillsammans med två kompisar seglade runt jorden i en Vega under två år berättade om sina upplevelser för över 30 personer den 14 november. Under delar av färden tog man emot betalande gäster som fick dela på det trånga utrymmet och vakterna ombord. Vegan är tålig, underriggad men med låga fribord. Det blev mycket ösande i hårt väder. Seglingen var enligt Daniel oproblematisk även om det ständigt var reparationer på gång. Den verkliga utmaningen var att få den sociala samvaron att fungera utan egen koj eller toa, med ensidig mat och ständigt sömnbehov.

Tack Daniel.

 

5727

Qvinna Ombords höstmöte

På fredagskvällen samlades vi och med gemensamma krafter fixade vi till kvällens festmåltid. 

5731

QO nämnden ägnade lördagsförmiddagen åt sitt nämndmöte. Sörmlandsdeltagarna promenerade och plockade svamp. På eftermiddagen fick alla först lära sig av sjuksköterskan Solveig Lassesson vilka sjukvårdsartiklar som "är bra att ha" ombord.

Solveig demonstrerarde sin innehållsrika necessär.

5730

Senare diskuterades livligt under ledning av sjukgymnasten Lena Nord Nilsson vad man ska tänka på för att inte råka ut för belastningsskador ombord. Lena samlade deltagarnas synpunkter på vilka risker som finns ombord.

Stort tack till de två kunniga Sörmlandsqvinnorna.

 

 

 

 

 

Sörmlandskretsens årsmöte 2017

5718

5719

Ett trettiotal av Sörmlands-kretsens medlemmar deltog i årsmötet den 27 oktober i NYSS servicehus i Spelhagen i Nyköping.

Vi hälsades välkomna med drink och mingel. Stämningen steg genast till topp. Torbjörn Berg hälsade alla välkomna till årsmötet som klarades av snabbt.

Mötet avslutades med en avtackning av Bengt Hallgren som i tio år varit medlem i styrelsen och dessutom lyckats övertyga olika mark- och vatten-ägare utmed Sörmlandskusten om nyttan med våra blå bojar.

5720 Det har ofta tagit mycket tid och energi att få dem på plats.

Tack Bengt!

Efter det formella mötet bjöds på paj, sallad och olika drycker. Diskussionens vågor gick höga runt borden.

Christina Frieberg som för 40 år sedan var med och bildade Sörmlandskretsen stod för kvällens "underhållning". Hon visade en film om den tama truten Trulle och fiskare Sune från Nävekvarn. Vi fick se många härliga naturscenerier från olika fisketurer och fina närbilder på Trulle. Men framförallt lyssna på Sunes berättelser om hur fisket, redskapen och havsmiljön förändrats sedan slutet av 1940-talet. Det var en fin avslutning på kvällen. Tack Christina!

5722