Utbildning

Båtlivsutbildning har ända sedan Kryssarklubben grundades varit viktigt för att våra medlemmar ska känna sig tryggare och säkrare till sjöss. Det stärker vår nautiska kompetens och hjälper oss till gott sjömanskap. I Sörmlandskretsen anordnar vi kurser, föredrag och praktiska övningar som ger kunskaper om navigation, kommunikation, båtteknik, miljö och intressanta färdmål. Då kan vi ta större ansvar och visa bättre omdöme och hänsyn till sjöss.

Vår ordförande Torbjörn Berg är tillsvidare ansvarig för utbildningsfrågorna.

Kursutbudet presenteras löpande i kolumnen till höger som aktiviteter på gång.