Hoppa till huvudinnehåll

S:t Annakretsen

Kretsens uthamn Stugvik på St Ålö

Kretsen erbjuder dig en attraktiv verksamhet!

Basen är sådant som löper under större delen av verksamhetsåret – båtlivsrelaterad Utbildning och Aktiviteter såsom intressanta evenemang där olika ämnen presenteras, Qvinna ombord med träffar för att locka till breddat ansvarstagande under vistelse på hav och sjö, Klubbaftnar etc. Även kretsens veteraner är mycket aktiva med t.ex. soppluncher, för att hålla kontakter under vinterhalvåret.

Sommarhalvåret domineras av Uthamns- och Eskaderverksamhet. I uthamnen Stugvik på Stora Ålö N 58º 07´ och O 16º 49´ kan S:t Annakretsen locka med svajbojar och trygga bryggor med bojförtöjning. Miljön inbjuder till trivsam vistelse och återkommande besök. Barnfamiljer hittar ett stort utbud för lek och äventyr för barnen. Fasta våraktiviteter i Pingst och midsommar samt den traditionella kräftfesten på hösten är mycket välbesökta. Kretsen ansvarar även för två båtleder - Skutleden och Kronleden - samt för ett stort antal svajbojar inom S:t Annakretsens kustavsnitt. 

S:t Anna breddar verksamheten med riktade aktiviteter med information till nya medlemmar samt information på denna Webbplats och Facebook samtidigt som vi via traditionella informationskanaler såsom medlemsblad ger information om medlemsnytta till kretsens 1500 medlemmar.

S:t Annakretsens upptagningsområde är Gotland och Östergötland samt från Västervik i Småland. På sjörapporten kan du höra om vädret i ”vår del" om du lyssnar efter Mellersta och Norra Östersjön samt Gotlands farvatten.

Är du intresserad av att informera dig om händelser som inträffar mellan S:t Annakretsens utskick av medlemsbladen - följ oss på Facebook. Är du inte medlem i Facebook så skicka din intresseanmälan via e-post till kretsen! 


1894 SKEPPA
10% rabatt på ordinarie priser i Skeppas fysiska butik.
Erbjudandet gäller i samband med uppvisande av medlemskort.

 

 

 

 

Svenska Sjö

Svenska Sjö banner