Hoppa till huvudinnehåll

Samarbetsorganisationer

Representation 2022/2023
 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
- Peter Borenberg (utses av SSD)

Båtmiljörådet
- Fredrik Norén
- Lennart Falck

Kryssarklubben Riks AB
- Bo Steiner (ordförande)
- Kerstin Andersson (ledamot)
- Fredrik Norén (VD och ledamot)

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB)
NFB fastställer krav för och administrerar olika intyg inom båtlivsutbildningen. Man informerar också allmänhet och studieförbund i frågor om båtlivsutbildning.
- Per Tistad
- Anders Knutas (suppleant)

Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD)
Delegation är sammansatt av representanter från Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet och har till syfte att mot myndigheter och andra organisationer verka som en gemensam representant för svenskt båtliv. Remisser från myndigheter till Kryssarklubben behandlas i de flesta fall i delegationen. Då alla tre organisationerna är överens om ett svar avges detta i delegationens namn.
- Kerstin Andersson
- Fredrik Norén (suppleant)

Sjösäkerhetsrådet
Sjösäkerhetsrådet har som ordförande generaldirektören i Sjöfartsverket. I rådet finns representanter för: Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Statens Räddningsverk, Svenska Kryssarklubben, Båtförsäkringsbolagen, Svenska Seglarförbundet, Svenska Båtunionen, Sportdykarna, Båtbranschens Riksförbund.
- Fredrik Norén 
- Kerstin Andersson (suppleant)

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola
- Lars-Eric Ericson
- Anna Hult (suppleant)

Svenska Sjö Intressenter AB 
- Lars-Eric Ericson
- Kerstin Andersson

Svenskt Friluftsliv
Svenska Kryssarklubben är en av 26 ideella organisationer, alla med stark förankring i friluftsliv och folkhälsa, som ingår i Svenskt Friluftsliv. Tillsammans organiserar föreningarna 1,6 miljoner medlemmar, varav 300 000 är barn och ungdomar, i närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar.
Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenska Kryssarklubbens råd/grupper

Beredningsgruppen för utmärkelser
- Lars Möller  (sammankallande)
- Anders Fischer
- Frank Arnoldsson

Kommunikationsgruppen
- Fredrik Norén (sammankallande)
- Lotta Hildingson
- Maud Nordell
- Anna Hult

Malma Kvarns styrgrupp
- Lars-Eric Ericson
- Fredrik Norén
- Peter Borenberg
- Bo Steiner