Hoppa till huvudinnehåll

Flaggreglemente

svflaggan.jpgNationsflaggor
Flaggning med nationsflagga är kopplad till huvudägarens nationalitet. För flaggning med svensk nationsflagga gäller att båten ägs till mer än hälften av en eller flera som har svensk nationalitet. Det finns inget straff för felaktig flaggning i Sverige men i en del andra länder kan det vara straffbart.  
Nationsflaggan får föras alla tider på dygnet då båten är på väg. Flagga bör alltid föras när andra båtar är inom synhåll och skall alltid föras i utländska farvatten. Båt för ankar eller förtöjd med besättning ombord ska föra nationsflagga mellan soluppgång tidigast klockan 08.00 till solnedgång eller klockan 21.00 vilket som infaller först. Samma regler gäller för samtliga grannländer i Östersjön samt Norge. 

Gästflaggor
Vid besök i utländska farvatten bör gästflagga föras under styrbords spridare. Saknas spridare hissas gästflagga efter styrbords vant, ca ¾  i dess längd från däcket. Gästflagga ska alltid föras ensam på styrbords sida. Det är en artighetsgest mot det land man besöker att ha den på styrbordssidan, som är båtens ”goda” sida. Om gästflagga förs ska föreningsflaggor flyttas till babord spridare eller vant. På motorbåt förs gästflagga på gösstaken.
Gästflaggan hissas och halas samma tider som den egna nationsflaggan.

Kryssarklubbsflaggor
Standerten förs på gösstake eller i stortoppen och får föras hela dygnet. Föreningsflagga förs normalt under styrbords spridare om inte gästflagga förs. Föreningsflaggor får föras hela dygnet. Om båt för flera föreningsflaggor och igenkänningsflaggor ska dessa föras i följande ordning uppifrån räknat. Kunglig klubb, riksförening, regionalförbund, lokal klubb, igenkänningsflagga. I klubbhamn ska dock klubbens flagga föras överst.

5003_0.jpg

  Föreningsflagga

5002_0.jpg

   Standert

 

Stor flaggning
Stor flaggning kan ske när båten ligger för ankar, är förtöjd eller på väg in i eller ut från hamn. Stor flaggning hissas och halas samtidigt med nationsflagga. Vid stor flaggning, från stäv till akter, hissas signalflaggorna i följande ordning: Flaggorna A, B, C, siffervimpeln 1, flaggorna D, E, F, siffervimpeln 2 osv.

stralsund.jpg
Insegling till Stralsund - Rikseskader 2007. Foto: Bengt Hallgren 
 

Kryssarklubbens bojflagga
Båt registrerad i Kryssarklubben ska föra Kryssarklubbens bojflagga under spridare, på gösstake eller på annat väl synligt sätt när båten ligger förtöjd vid Kryssarklubbsboj. Flaggan bör tas ner mellan användningarna för att minska risken att den blåser sönder. Varje år skickas en ny flagga ut, med ny färg och aktuellt årtal.
Båt registrerad i Kryssarklubben har rätt att nyttja Kryssarklubbens ca 240 svajbojar.

Bojflaggan skickas tillsammans med På Kryss under våren till alla medlemmar med registrerad båt.

Bojflagga 2019       
Bojflagga 2019 

   Bojflagga 2023
Bojflagga 2023
 

Läs mer om bojbestämmelserna här!