Västkustkretsen

388 Västkustkretsen är den största kretsen inom SXK och har drygt 13 000 medlemmar. Kretsen har en stor geografisk utbredning från norska gränsen ner till Öresund. På grund av avstånden i kretsen finns det också två sektioner, Bohussektionen och Boråssektionen. Vi har även medlemmar i andra länder.

Allt arbete i kretsen, förutom vår kanslipersonal, sker på ideell basis. Inte mindre än 150 funktionärer arbetar i styrelse och kommittéer. Det är mycket stimulerande att få delta i arbetet.

Västkustkretsen präglas av engagemang och vitalitet. Kretsen har ett mycket gott rykte på västkusten. Vi får yttra oss över i stort sett alla frågor med anknytning till båt och hav.

Allt arbete inom kretsen skall ha bäring på medlemsnyttan. Kretsens tidning Västpricken och vår hemsida speglar aktiviteten i föreningen. Där kan du läsa om utbildningar, eskadrar, kafékvällar, tekniska träffar och alla andra arrangemang som vi bjuder in till.

Peter Junermark
Ordförande