Hoppa till huvudinnehåll

Allemansrätten

Den svenska allemansrätten gäller både på land och på vatten och ger oss en stor frihet att besöka och utforska naturen. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta. Men grundregeln är enkel – inte störa – inte förstöra.

MÖJLIGHETER...

 • Du kan ankra upp något enstaka dygn på samma plats utan att fråga markägaren.
 • Du får plocka vilda bär, blommor, svamp, nedfallna grenar, torrt ris och kvistar.  Undantag är fridlysta blommor exempelvis orkidéer.
 • Du får fiska fritt med spö i våra fem största sjöar (Vänern, Vättern, Mälaren,  Hjälmaren, Storsjön) samt längst kusterna. För allt annat fiske krävs fiskekort.
 • Hunden får vistas i naturen men ska kopplas under perioden 1 mars–20 augusti. Även övrig tid ska du hålla hunden under uppsikt, så den inte stör djurlivet eller andra besökare.

...MEN OCKSÅ INSKRÄNKNINGAR

 • På sin egen tomt har boende rätt att få vara ifred. Tomten är det område närmast huset där de boende ska kunna känna sig ostörda. Är insynen fri ökar avståndet.
 • Är fastigheten obebodd kan du tillfälligt lägga dig närmare och även vid brygga om sådan finns, dock inte om bryggan är inom tomtgräns. Är du tveksam kontakta markägaren.
 • Markägaren kan förbjuda motortrafik på privat väg men inte förbjuda någon att gå eller cykla.
 • Vissa platser är säl- eller fågelskyddsområden (se sjökort). Där är det förbjudet att gå iland under vissa perioder och att vistas i närheten.
 • Alla vilda djur och fåglar med sina ungar och ägg är fredade. Alla grodor och ormar är fridlysta.
 • Även på andra platser kan allemansrätten inskränkas, t ex inom strandskyddsområden, nationalparker och naturreservat (se sjökort). I sådana områden kan det vara förbjudet att göra upp eld, tälta eller förtöja.
 • Var alltid uppmärksam. Om fåglar eller andra djur uppträder nervöst är du för nära.
 • Ett antal hänsynsområden har upprättats för att skapa en tyst miljö. I sådana områden ska man ta extra hänsyn, hålla låg fart, undvika svall och buller och t ex aldrig leka i jolle med utombordsmotor.
   

Nya filmer om allemansrätten
Svenskt Friluftsliv har under sommaren 2020 producerat tre filmer om allemansrätten och här nedan kan du se filmerna:
- Lägga till vid annans brygga
- Nedskräpning i naturen 
- Fridlysta och giftiga svampar och bär 

Skådespelare är Anders ”Ankan” Johansson och Aliyah Torres. Alla vet inte riktigt hur man gör i naturen - men ibland finns det kloka personer i närheten som kan berätta!

När du är i naturen glöm inte att lämna den så som du fann den! Allemansrätten ger oss möjligheter att vara ute men det är under ansvar!

Klicka på bilden för att se filmen

Film om att lägga till vid annans brygga.
Film från Svenskt Friluftsliv om allemansrätten - lägga till vid annans brygga

Film om nedskräpning i naturen.
Film om Allemansrätten, nedskräpning i naturen

Film om fridlysta och giftiga svampar och bär.
Även om många svampar ser både frodiga och goda ut – så är de inte ätliga.
Detsamma gäller när man ska plocka bär. Alla är heller inte tillåtna att plocka.

Film från Svenskt Friluftsliv om allemansrätten - Fridlysta och giftiga svampar och bär

År 2018 producerade Svenskt Friluftsliv fyra filmer om allemansrätten som berörde: cykling och jordbruksmark, tältning nära boningshus, var man inte ska elda och terrängkörningsfordon och natur.

Film om cykling och jordbruksmark
Film från Svenskt Friluftsliv om allemansrätten - cykling och jordbruksmark

Film om tältning nära boningshus
Film från Svenskt Friluftsliv om allemansrätten - tältning nära boningshus

Film om var man inte ska elda
Film från Svenskt Friluftsliv om allemansrätten - var man inte ska elda

Film om terrängkörningsfordon och natur
Film från Svenskt Friluftsliv om allemansrätten - terrängkörningsfordon och naturen

Samtliga sju filmer om allemansrätten har finansierats av Naturvårdsverket.
Här finns information om allemansrätten gällande bad, båt och is på Naturvårdsverkets sida.
 

Folder om sjövett och allemansrätt 
År 2009 producerade Svenska Kryssarklubben foldern sjövett och allemansrätt. Text på svenska, engelska och tyska.
Läs eller ladda ner foldern här:
Sjövett och Allemansrätt/Responsible Boating and the Right of Public Access/Gute Seemannschaft und Jedermannsrecht (pdf, 406 kB)

Sjövett och Allemansrätt