Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt certifikat

Här i vår nya e-tjänst ansöker du om Internationellt Certifikat för fritidsbåtar enkelt och smidigt med BankID: etjanster.sxk.se

Internationellt Certifikat
 

Klicka här för att komma till e-tjänsten: etjanster.sxk.se
I e-tjänsten kan du både söka nytt certifikat och förnya.

Du som önskar förnya ett certifikat som är skapat innan 2024, behöver göra en ny ansökan genom e-tjänsten.


Fördelarna med den nya e-tjänsten för dig som ansöker är:

  • Enkel och snabb ansökan. Från det att du fyllt i och ansökan blivit godkänt har du ditt certifikat inom loppet av två veckor. (Vid semestertider kan leveranstider uppgå till fyra veckor).
  • Ansökningsförfarandet är självinstruerande.
  • Du scannar in de handlingar som behövs, inga papper behöver skickas med post.
  • Du betalar direkt i e-tjänsten med kort, ingen faktura i efterhand.
  • Du kan alltid se ditt certifikat och tillhörande uppgifter (så länge du har uppkoppling på internet).
  • Du kommer att få en automatisk påminnelse när giltighetstiden för certifikatet, håller på att gå ut. Giltighetstiden är 2 år ifrån utfärdat datum.
     


Vad kostar det att ansöka om Internationellt Certifikat?

För medlem i Svenska Kryssarklubben

  • Nyanmälan av certifikat 750 kr per ägare, inkl befälhavare (om både ägare och befälhavare är medlemmar).

Icke medlem i Svenska Kryssarklubben

  • Nyanmälan av certifikat 1500 kr per ägare, inkl befälhavare 

För dig som inte har mobilt BankID kan vi hantera din ansökan manuellt och för detta tar vi ut en extra administrationsavgift på 1000 kr. Mejla: intcert@sxk.se Dit du också är välkommen med frågor.

Svenska Kryssarklubben utfärdar endast certifikat till privatpersoner boende inom Europa och deras egna privatägda fritidsbåtar. Inga mellanhänder accepteras.

Vilka handlingar behövs för att ansöka om Internationellt Certifikat?

För att ansöka om ett certifikat behöver du ha följande handlingar till hands: fartygets uppgifter, fartygets mått, fartygets motor(er), fartygets ägare, fartygets befälhavare, passnummer, köpehandlingar*

*Endast köpehandlingar på Svenska, Norska, Danska, Finska och Engelska accepteras. Vi hänvisar övriga ärenden till behöriga organ i andra EU-länder.
 

Hur förnyar man ett certifikat?

När du har loggat in i tjänsten kan du se dina certifikat. Du kan på samma sida trycka på en knapp för att förnya ditt certifikat.
Du som önskar förnya ett certifikat som är skapat innan 2024, behöver göra en ny ansökan genom e-tjänsten.

 

Fakta om Internationellt Certifikat
Svenska Kryssarklubben är en organisation, tillsammans med Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet, som enligt beslut från Sveriges regering 1978-04-27 är behörig att utfärda Internationellt Certifikat för fritidsbåtar. Utfärdandet görs endast till privatpersoner boende inom Europa. Läs mer: F
örordning (1978:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg, SFS nr: 1978:205 

För att äganderätten ska kunna göras trolig ska vi kunna förstå och tolka översända köpehandlingar. Endast köpehandlingar på Svenska, Norska, Danska, Finska och Engelska accepteras. Vi hänvisar övriga ärenden till behöriga organ i andra EU-länder. 

 

Registreringsbevis inom Norden

Som medlem med registrerad båt i Svenska Kryssarklubben hittar du ditt registerbevis på "mina sidor". Från "mina sidor" kan du själv skriva ut ditt bevis. Detta bevis är inget internationellt certifikat men kan användas som registreringsbevis inom Norden.
Läs mer om "mina sidor" här!

 

Bli medlem i Svenska Kryssarklubben / Become a memeber in the Swedish Cruising Association
 


Boatregistration in the Swedish Cruising Association and the Swedish flag
In the international Law of the Sea Convention it is provided that there must be a genuine link between each vessel and its flag. This link is universally understood to be the owner's nationality, though it is possible to manipulate this by letting the vessel be owned by a company, which can have another nationality than the person controlling it. In any case, departure from the genuine link requirement exposes the vessel to being visited and arrested on the high seas and in foreign countries which stick to the principle.

However, the EU has departed from this through a series of decisions of the  EC court. The first concerned a Spanish fishing company called Factortame Ltd, and it was followed by others. Since these decisions the EU allows carrying another EU flag than the "genuine" one provided the owner resides permanently in the country whose flag he is carrying. In accordance with this the Swedish Maritime Code now provides in Chapter 1 section 1 that the Maritime Administration (now Transportstyrelsen) may on application grant the owner the right to carry the Swedish flag if the operation of the vessel is essentially under Swedish control or the owner has his permanent residence in Sweden. 

However, there is no penalty provided for carrying the wrong flag in Sweden, and it is thus relatively safe to do so. In many other countries this is however punishable, and on the high seas one may, as stated above, get into trouble for not having the correct flag.

Registration in a club register such as that of the Swedish Cruising Association does not confer any right to carry the Swedish flag. However, under the Maritime Code chapter 2 secton 1(2) vessels of 12 m lenth and 4 m breadth or more ("ships")  may obtain official Swedish registry in accordance with EU rules.

Hugo Tiberg
Professor emeritus of Maritime Law, at Stockholm University