Hoppa till huvudinnehåll

Historia

Svenska Kryssarklubben bildad 1923 för att, som det heter i stadgarna, ”väcka och stärka hågen för turist- och långfärder till sjöss och främja möjligheterna för sådana färder”. Och även om verksamheten förändrats över åren så har Kryssarklubben samma inriktning som vid starten.
Här följer några nyckelår i Kryssarklubbens historia.

 • 1923 Bildandet. Första årgången av Årsboken.
 • 1924 Verksamhet igång med inriktning på hamnskisser, bojar och eskader.
 • 1925 Båtkonstruktionstävling startar. Vinnande bidrag byggs och försäljs genom lotteri (pågår till 1950-talet).
 • 1926 Båtregister inrättas.
 • 1928 Kretsar börjar startas. Stockholmskretsen bildas.
 • 1930 Medlemstidningen På Kryss startar.
 • 1934 Första seglarskolan startar.
 • 1945 Matrikeln införs.
 • 1945 Malma Kvarns vänner bildas.
 • 1946 24-timmars startar.
 • 1946 Malma Kvarn inköpes.
 • 1954 Motorbåtskommitté tillsätts.
 • 1957 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola bildas.
 • 1960 Sjösportens Samarbetsdeligation, SSD, bildas.
 • 1970 Omorganisation: tekniska nämnden, seglingsnämnden och hamn- och farledsnämnden bildas.
 • 1971 Tekniska nämnden döps om till Båttekniska nämnden. Utbildningsnämnden bildas.
 • 1973 Riksföreningen firar 50 år.
 • 1988 Medelhavsseglarna bildas.
 • 1989 Seglingsnämnden delades i en 24-timmarsnämnd och en Eskadernämnd.
 • 1993 Kryssarklubben övertar Malma Kvarn från Malma Kvarns vänner.
 • 1995 SXK-Ungdom startar.
 • 1996 Funktionärstidningen Skeppsrådet ger ut första numret.
 • 1996 Nämnden Kvinna Ombord bildas.
 • 1996 Riksföreningens kansli flyttar från Karlavägen till Nacka Strand.
 • 1997 Ett samarbetsavtal upprättas mellan Stiftelsen Svenska Seglarskolan och Kryssarklubben.
 • 1998 Riksföreningen firar 75 år.
 • 1999 Svenska Seglarskolan köper två 40-fot segelbåtar; Kryssaren och Gathenhielm.
 • 2000 Kryssarklubben övertar klassificeringen av svenska gästhamnar från Svenska Turistföreningen och bildar bolaget Gästhamnsguiden SXK AB.
 • 2003 Riksföreningen firar 80 år.
 • 2004 Funktionärstidningen Skeppsrådet övergår från pappersformat till internetversion.
 • 2006 Avtalet med Stiftelsen Svenska Seglarskolan upphör och båtarna återlämnas.
 • 2006 Funktionärstidningen Skeppsrådet i internetversion avvecklas.
 • 2007 Kryssarklubben säljer aktiemajoriteten för Gästhamnsguiden SXK AB till Klarkullen AB.
 • 2007 Kryssarklubben låter bygga den sista lottbåten "Sonja Toresdotter" efter ritningar av Tore Herlin. Båten skänks till Herlinsällskapet.
 • 2009 Produktionen för medlemstidningen På Kryss upphandlas. Ny leverantör blir Aller Förlag.
 • 2009 Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets övertar driften av Malma Kvarn.
 • 2011 Kryssarklubbens nya webbplats med planeringshjälp och guideinformation lanseras.
 • 2011 Kryssarklubben lämnar driften av gästhamn och vandrarhem på Utklippan.
 • 2013 Riksföreningen firar 90 år.
 • 2013 Skelleftekretsen byter namn till Bottenvikskretsen (2013-01-30)
 • 2019 Uppsalakretsen byter namn till Uppsala-Roslagskretsen (2019-11-23)
 • 2019 Produktionen för medlemstidningen På Kryss upphandlas. Ny leverantör blir Adviser Studio från och med årsskiftet 19/20.
 • 2020 Svenska Kryssarklubbens Utbildningscenter bildas.
 • 2023 Riksföreningen firar 100 år.