Hoppa till huvudinnehåll

Bojfonden

Hamn- och farledsnämnden samt kretsarnas hamn- och farledskommittéer arbetar med planering, ansökan, utläggning, underhåll samt indragning av bojar. Svenska Kryssarklubben finansierar verksamheten.

Behovet av fler bojar är stort. Hinder för utläggning av bojar likaså. Det som främst begränsar möjligheten att lägga ut fler bojar förutom av resursmässiga skäl är miljömässiga skäl eller att vattenägaren säger nej. Normalt krävs en ansökan till kommunen eller Länsstyrelsen innan utläggning kan ske.

Donationer är ett välkommet sätt att finansiera nya bojar. Trots att finansieringen då är löst så återstår allt annat arbete med ansökan, bojplacering, utläggning, underhåll och eventuell indragning.

Bojplacering
Det innebär att Kryssarklubben inte kan garantera en viss placering av bojar varken vid nyutläggning eller över tid. Nya regler eller förändringar av förhållandena vid en bojplats kan innebära att bojen måste flyttas. Kryssarklubben försöker då hitta en alternativ bojplats i närheten.

Ersättningsboj
En boj kan försvinna av olika anledningar. Kryssarklubben ersätter försvunna bojar med nya antingen på samma ställe eller i närheten.

Ansvar
Kryssarklubben väljer bojplacering utifrån de förutsättningar som råder, och tar därmed fullt ansvar för varje utlagd boj oavsett finansieringskälla under bojens hela livslängd. Bojarna är dimensionerade enligt SXK:s bojregler. Som alltid gäller att utnyttjandet av bojarna sker på skepparens risk och ansvar.

Två bojsystem används för svajbojar
Det finns två bojsystem som används inom Kryssarklubben. Förankring med bojsten och kätting och förankring med bojsten, mooringlina med mellanboj. Den sistnämnda tekniken är mer miljövänlig genom att ingen del förutom bojstenen kommer i kontakt med sjöbotten och har också en längre livslängd. Metoden används på västkusten och i allt större del av landet.

Donationer
En donation för utläggning av bojar ska alltid inbetalas till Kryssarklubben innan ansökan och utläggning av bojar sker. Eftersom det ofta kan ta mer än en säsong att få tillstånd för att få lägga ut en boj så är det viktigt att donatorn är långsiktig. Donationerna redovisas separat och tas inte med i den årliga budgeten.

En donation till Bojfonden är för utläggning av bojar inom ett större eller mindre vattenområde. Villkorade donationer till speciella platser är inte möjliga. Det är alltid respektive hamn- och farledskommitté som avgör den slutliga bojplaceringen och som avgör om utläggning är relevant och möjlig på föreslagna områden.

Donationer för utläggning av bojar är välkomna oavsett belopp.

Varje donator blir uppmärksammad i På Kryss och på webben. Dock utan att ange vilka bojar som är sponsrade. Sponsorn har inte företräde till någon boj. Alla bojar är som tidigare tillgängliga för medlemmar med registrerad båt.

Här finns mer information om: