Hoppa till huvudinnehåll

Rättelser och uppdateringar

Här publicerar vi rättelser och uppdateringar för våra årsböcker.

Årsbok 2019 - Finska viken och Saimen 

 

2019-06-12: Hamn nummer 50, sida 86 - Fagerö, Pyttis
Konstruktion av en ny vågbrytare och större gästhamn har börjats. Muddringar fortsätter i september.

image.png

 

2019-06-12: Hamn 52, sida 89 - Rankö
Djupet av inseglingsfarleden har reducerats från 7,3 m till 2,5 m. Enslinjen har tagits bort. Se kartan.

image.png
 

2019-06-10: Hamn 90, sida 142.
Djupfarled via Laitaatsalmi har tagits i bruk
2019-06-01. Se uppdaterat sjökort nedan 

Årsbok 2019, hamn 90 sid 142


2019-06-05: Hamn 40, sida 70
Borgå har fått farleden muddrad under vintern, nu är det 2,5 m djupt hela vägen 

 Årsbok 2018 - Skepparens handbok Sjömanskap 2.0

2018-06-12: Rättelser och förtydliganden till Skepparens handbok Sjömanskap 2.0 i pdf 
 


Årsbok 2009 - Norrlandskust

Uppdateringar t.o.m. 2017-11-20
Sid 144
11 Gårdsviken

Två långa flytbryggor nu i viken.

Sid 131
1 Rödkallen
 
Fyrhotellet och restaurangen har upphört pga EUs brandskyddsbestämmelser. Södra och östra inloppet till inre hamnen muddrat till 2m djup.

Sid 96
2 Patholmsviken

Sugtömning vid mastkranen.

Sid 90
1 Järnäsklubb

Ny restaurang med fullständiga rätigheter.
2 Tjäruskärssund
Café med enklare maträtter.

Sid 74
14-16 Ulvöhamn

Sugtömning vid Södra Ulvön. Pos. N 63 0,88 E 18 38,5

Sid 65
24 Häggvik

Bastu och sugtömning har tillkommit.

Sid 62
21 Berghamn

Ingen officiell fiskförsäljning pga EUs bestämelser.

Sid 48
5 Sörfjärden

Restaurang på udden

Sid 47
1 Stocka

Ny kaj med akterbojar, sjömack, sugtömning. Fiskaffär 200 m med självbetjäning, öppet dygnet runt.

Sid 30
22 Branthäll

Ny boj syd om ön.

Sid 22
3 Fågelhararna

Två bojar.

Sid 21
2 Synskär

Kanotbrygga öster om kajen.

Sid 18
16 Iggön

Boj flyttad till bryggan för aktterförtöjning.

Sid 16
10 Fliskär

Ny gästhamn vid Gavleåns utlopp. Position enligt Gävle kommun: N 60 40,65 E 17 09,78

Sid 13
3 Ängskärsklubb

Restaurang med fullständiga rättigheter och många event.
Tel. 070 628 1433

Sid 14
2 Fågelsundet
Minskat djupgåend, max 1,0 m.

Sid 16 
6 Gårdskär

Hällörarna har fått bänkar och grillplats.
 

Uppdateringar t.o.m. 2015-06-24
Sid 16 
10 Fliskär
Ändrat hamndjup. Sjökort 534. Enligt Sjöfartsverkets notis 9949 är det bara 1,8 m och 1,1 m.


Uppdateringar t.o.m. 2015-03-09
Sid 81 
26 Bäckfjärden 
Gästplatserna indragna.

Sid 100
8 Holmögadd
Prickning och enslinjer indragna.


Uppdateringar t.o.m. 2012-01-23
Sid 22
7 Axmar brygga

Undervattenssten på ca 1,7 m mitt för inglasade delen av krogen ca 12-15 m ut.

Sid 65
24 Häggvik

Salteriet nedlagt

Sid 77
19 Mjältön, Baggviken

Ingen sopmaja

Sid 90
 2 Tjäruskärssund

Enslinjer och prickar indragna och avlägsnade

Sid 91
3 Farleden Tjäruskär-Jerkersgrund-Vapplan

Farleden genom Tjäruskärssund indragen, prickar och enslinjer borttagna. Från Jerkersgrund till Vapplan finns prickar och enslinjer kvar.


Uppdateringar t.o.m. 2011-03-14
Sid 16
8 Lövgrund
Brygga och bastu etablerad i vikens västra sida vid husmarkeringarna

Sid 18
15 Gållsgrund
Flytbrygga etablerad mot Gållsgrund vid sista enslinjen.


Uppdateringar t.o.m. 2011-02-20
Sid 118
8 Furuögrund

Furuögrunds enstavlor är indragna, avlägnade och enslinjen struken ur sjökortet.


Uppdateringar t.o.m. 2010-12-19
Sid. 12
1 Öregrund
Sjömacken ligger numera söder om hamnen.

Sid.13
3 Ängskärsklubb
Toatanktömning på kajen.

Sid. 18
14 Trödjefjärden
Toa, men ej sopmaja. Tre SXK-bojar.
15 Gållsgrund
Toa, men ej sopmaja.
16 Iggön
Toa och sopmaja.

Sid. 32
5 Prästgrundet
Minskat djup ca 1,7m. Beakta aktuellt vattenstånd!

Sid. 48
6 Lillubban och Galtström
Gunvor och Åke Kjellström har med ålderns rätt avgått som hamnvärdar.

Sid. 58
2 Kanaludden
Gästhamnen upprustas, klar till säsongen 2011.

Sid. 65
24 Häggvik
Mannaminne utbyggt så att beskrivningen av stigen upp till Stortorget ej stämmer.

Sid. 68
3 Bönhamn
Stryk Hildas Café samt restaurang, café och hamnvärd.

Sid. 74
15 Ulvö Rum & Konferens samt 16 Hotellbryggan
De båda kajerna är nu sammanhängande och breddade.

Sid. 87
3 Trollön
Strykes, då platsen är privat område! Beklagar publiceringen.

4 Husum
Bränsle/sedelautomat ligger 3 km bort. Man kan dock ofta få hjälp med transporten.

Sid. 90
2 Tjäruskärssund
El betalas via inkast på klubbhuset.

Sid. 110
5 Bjuröklubb
Lotshamnen är nu muddrad.

Sid. 118
7 Halsön
Leden norr om Halsön muddrad 2010.
8 Furuögrund
Ny hamnvärd 2010, Jan-Olov Bergman tel. 0910-36831, 0912-400 46.

Sid. 124
7 Piteå, Södra hamnen
Vägverkets Trafikinformationscentral har nu tel. 0771-242424.

Sid. 142
7 Degerö-Börstsäret
Hamndjup 0,8-1 m.

Sid. 156
8 Kataja
Stryk sista meningen "Se fotouppslag sid. 150-151"

Texten är hämtad från: Seglingsbeskrivningar/uppdateringar/årsbok 2009 Norrlandskust