Hoppa till huvudinnehåll

24-timmarsnämnden

Styrelsens uppdrag till 24-timmarsnämnden

Nämndens övergripande uppgift
Nämnden tillskapades när 24-timmarsseglingar (som tävlingsform) som gåva överlämnades till SXK vid sammanträde 1944-11-23. Nämnden genomför och utvecklar 24-timmarsseglingar med gåvoförutsättningarna som grund.
Nämnden är det forum, som de kretsar som arrangerar 24-timmarsseglingar, har för att övervaka och administrera det gemensamma regelverket.

Nämndens arbetsuppgifter
Inom nämndens verksamhet ligger:

  • Att inom SXK samordna kretsarnas 24-timmarsseglingar och övervaka att det upprättade regelverket följs.
  • Att förvalta Riksreglerna och vid behov komplettera eller ändra dem när så är befogat.
  • Att förvalta Anvisningar för 24-timmarsseglingar, Punkt-och distansdatabasen, Punktkortsdatabasen, Prejudikatslistan, Maratonlistan, Handikappsystemet och Seglingsstatistiken.
  • Att samordna dokument, verktyg och rutiner för seglingarnas genomförande.
  • Att vara högsta instans för överklaganden (protester) av lokala 24-timmarsarrangörers beslut. Dokumentation av överklagandeärenden skall föras i särskild ”prejudikatslista”.
  • Att samla kunskap och erfarenheter från genomförda tävlingar och göra dessa tillgängliga för deltagare och medlemmar.
  • Nämnden ska väcka intresse för seglingsformen och marknadsföra 24-timmars rikstäckande.
  • Nämnden ska föreslå styrelsen kandidater till utmärkelsen Timglaset.

 

Mer information om 24-timmars finns här!