Hoppa till huvudinnehåll

Blå intygsboken

NFBs nya intygshandlingar
Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) har tre olika intygshandlingar som innehåller kompetensintyg som du behöver för att visa att du kan framföra en fritidsbåt på ett säkert sätt.

NFB har slutat att utfärda nya exemplar av den traditionella Blå intygsboken. Ett intygskort, stort som ett kreditkort, och en digital variant av den Blå boken i form av en app för mobiltelefoner finns som ersättning. Intygskortet köper man via NFBs hemsida. Appen som heter ”NFB Båtintyg” köps via Appstore eller Google Play.

Den gamla Blå intygsboken är fortsatt giltig som intygsform, och den kan vid behov uppdateras med nya intyg.

Intygen får du efter godkänt förhör. Det finns 14 stycken typer av intyg avsedda för fritidsbåtsliv.
En presentation av de olika intygen återfinner du på NFB:s hemsida 
www.batlivsutbildning.se under menyn Våra intyg.   
NFBs intygshandlingar som är tillämplig inom hela EU beskriver intygen på svenska, engelska, franska, tyska och spanska.

NFBs intyg utgör i allt högre grad ett krav då du ska hyra båt i utlandet.

NFB appen båtintyg  NFB intygskort  NFB intygsbok                                              

Inom Svenska Kryssarklubben bedrivs utbildning inom navigation och sjöliv runt om i landet. Flera kretsar arrangerar utbildningar för förarintyg, kustskepparintyg, kanalintyg, båtradio SRC (tidigare VHF-certifikat) m.m. Läs mer om aktuella aktiviteter och utbildningar här! 

Nämnden för båtlivsutbildning är en ideell förening med uppgiften att utveckla och fastställa kompetensintyg för utbildning inom svenskt fritidsbåtsliv, utbilda och auktorisera förhörsförrättare, marknadsföra intygen samt informera studieförbund och allmänhet.
NFB bildades 1985 och är resultatet av ett samarbete mellan Svenska Kryssarklubben, Svenska Seglarförbundet, Svenska Båtunionen och Transportstyrelsen.

Kontakt
Nämnden för båtlivsutbildning, NFB
Box 1189, 131 27 Nacka strand

Besöksadress: Cylindervägen 12, plan 16, 131 52 Nacka Strand

E-post: info@batlivsutbildning.se
Webbsida: www.batlivsutbildning.se