Hoppa till huvudinnehåll

Nämnder

Riksföreningen tillsätter ett antal nämnder inom angelägna verksamhetsområden. De sju nämnderna som finns idag består av medlemmar från de olika kretsarna inom Kryssarklubben.

Här presenteras Kryssarklubbens nämnder och vem som är ordförande i respektive nämnd:

Nämnd Ordförande Telefon/E-post

24-timmars

Ulf Palm,
Göteborg

070-838 17 83,
24-timmars@sxk.se

Båttekniska
 

Göran Holmqvist,
Stockholm

070-761 81 88
btn@sxk.se

Eskader
 

Kjell Vestberg,
Skeppslanda

070-348 01 67,
eskader@sxk.se

Hamn- och Farled      
 

Jan Reutergårdh,
Oskarshamn

070-765 43 31
hamnofarled@sxk.se

Information
 

Frank Arnoldsson, 
Alnö

070-591 02 00
infonamnden@sxk.se

Miljö
 

Åsa Kullberg,
Kolmården

070-389 01 00
miljonamnden@sxk.se

Program- och Utbildning

Vakant

08-448 28 80
info@sxk.se

Qvinna ombord

Maria Haggärde,
Karlstad

073-931 01 92,
qvinnaombord@sxk.se

SXK-Ung

Vakant

08-448 28 80,
info@sxk.se

Utland

Vakant

08-448 28 80,
info@sxk.se

Mer information om nämnderna finne i menyn till vänster.
Sidorna är under uppbyggnad och kommer att kompletteras med bland annat kontaktuppgifter till funktionärer i nämnderna.