Hoppa till huvudinnehåll

Nämnder

Riksföreningen tillsätter ett antal nämnder inom angelägna verksamhetsområden. De sju nämnderna som finns idag består av medlemmar från de olika kretsarna inom Kryssarklubben.

Här presenteras Kryssarklubbens nämnder och vem som är ordförande i respektive nämnd:

Nämnd Ordförande Telefon/E-post

24-timmars

Ulf Palm,
Västkustkretsen

070-838 17 83
ulfpalm(at)hotmail.com

Båttekniska
 

Lennart Falck,
Västkustkretsen

070-750 89 76
falck.lennart(at)gmail.com

Eskader
 

Kerstin Andersson
Stockholmskretsen

070-588 25 42
kerstin.andersson(at)sxk.se

Hamn- och Farled      
 

Mårten Dunér
Blekingekretsen

072-720 12 99
marten.duner(at)sxk.se

Miljö
 

Vakant

08-448 28 80
info(at)sxk.se

Qvinna ombord

Maria Månsson
Stockholmskretsen

070-270 26 35
maria.mansson(at)sxk.se

Utbildningsnämnden Vakant 08-448 28 80
info(at)sxk.se

Mer information om nämnderna finne i menyn..