Hoppa till huvudinnehåll

Båtteknik/Säkerhet

 

Dags att tanka snart.

HVO100 har blivit  billigare

Bränslejämförelse Mk1-HVO100

 

 

 

=========================================================================================

Båttekniska Nämnden (BTN) arbetar med att granska, prova och testa allt som har med båtteknik att göra samt informerar och rapporterar om resultaten bland annat i medlemstidningen PÅ Kryss. Vi arbetar också med utbildning, säkerhet och ger hjälp och stöd till medlemmarna i tekniska frågor.

Det viktiga båttekniska arbetet görs ute i de lokala kretsarna. BTN stödjer, delfinansierar och håller samman en del av  detta arbete.

Tekniska artiklar
Här på BTN:s webbplats hittar Du en många tekniska artiklar om allt från nya Dieselbränslen till satellitnavigering och ankring. 

Checklistor
För att underlätta arbetet vår och höst finns här några checklistor, som du kan anpassa själv efter egen båt.

Vårt Forum
Här finns också vårt Båttekniska Forum där en mycket stor mängd frågor är ställda och besvarade och där du kan ställa nya frågor och få svar - ibland inom några minuter.

Tips
Har du ett båttekniskt tips som kan vara av allmänt intresse så skriv gärna in det i vårt Båttekniska Forum under respektive ämnesområde. Eller kontakta någon i båttekniska nämnden (BTN).

Felrapport eller haveri?
Har du råkar ut för fel eller haveri som kan vara av intresse? Kontakta då gärna någon i båttekniska nämnden (BTN).

Nya artiklar
Vill du bidra med en artikel som vi kan hjälpa till att publicera? Kontakta då gärna någon i båttekniska nämnden (BTN).