Hoppa till huvudinnehåll

Läckage mellan skrov och däck

 

Läs artikeln som PDF.

Här kan det väl ändå inte läcka!

Men det är just vad det kan. Däck och skrov är hopplastade och dessutom säkrade med ett otal skruv, som också håller fotlisten. Borde vara heltätt. Alltför många seglare har fått erfara att det är fuktigt eller vått längs skrovsidan på insidan och vattnet letar sig ner till stuvutrymmen under kojerna eller sofforna. Det är inte alltid så lätt att finna källan, bordläggningen är ofta osynlig bak skåp eller garnering, men resultatet, vatten nere vid durkhöjd, är bara alltför tydligt. Nej, det är inte kondens, den förhoppningen slår sällan in.

Det är vid skruvarna det läcker.

Inte när båten är ny utan när den varit med några år och utsatts för påkänningar vid segling, variabel fukt och stora temperaturskillnader. Skruvarna och plasten har något olika utvidgning vid temperaturförändring och plasten har en benägenhet att "sätta sig" vid konstant tryck, vilket innebär att skruvarnas åtdragningskraft minskar. Skruvarna är nog satta i någon tätningsmassa från början, men som regel finns inte erforderlig volym av tätningen för att ta upp små rörelser vid skruven, utan det blir ett läckage. Mycket obetydligt visserligen, men det är många skruvar. Tätningsmasan kan också brytas ner med tiden om den inte är beständig och bibehåller sin elasticitet.

[[wysiwyg_imageupload:524:height=239,width=182]][[wysiwyg_imageupload:525:height=242,width=188]]

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad går att göra åt det?

För det mesta inte så enkelt. Att bara försöka dra åt de läckande skruvarna hjälper föga eftersom tätningen oftast är förstörd.. Skruvarna är genomgående med mutter på undersidan och måste tas upp och förses med ny tätning. Problemet är att många muttrar

[[wysiwyg_imageupload:520:height=272,width=194]]

är dolda bakom inredning av olika slag. Det är i regel mycket omständligt att montera ner inredningen för att komma åt muttrarna. Enligt den vanliga lagen om naturens vrånghet är det naturligtvis vid de mest svåråtkomliga muttrarna som det läcker.

Vad går det då att göra – någorlunda enkelt. Man kan försöka täta utifrån genom att lägga ett tunt skikt tätningsmedel över de läckande skruvskallarna och likaså lägga en rand av tätningsmedel längs fotlistens båda kanter Använd Sikaflex, som är tids- och väderbeständigt. Tätas inte listens kanter kan vatten läcka in där och vidare in vid skruvarna eftersom dessa inte sitter lika hårt som ursprungligen. Listen kan också blivit påverkad av ett slag eller eller annan påkänning som fått den att glipa lite.. Denna metod ger ingen permanent tätning och kan behöva göras om ibland, men är mycket enklare än att montera bort inredningen för att komma åt.

Motorbåtar

Motorbåtar har ofta en skarv som ligger utanpå. Eftersom skarven här ligger "utombords" borde det inte kunna läcka in i båten. Jodå, det kan det i alla fall. Skarven är nog ordentligt hopplastad vid ytterkanten, och där sitter dessutom ofta en avvisarlist, men skarvens innerkant är inte lika säkert tät. Vid gång i sjö kan vatten spruta upp med stor kraft mot skarvens undersida och om då skruvarna läcker enligt vad som sagts tidigare kan vatten komma in i båten. Skarven kan också bli utsatt för deformering eller skada vid någon olycklig tilläggning.

I det här utförandet håller skruvarna ingen fotlist, utan är till för att säkra skarven. Det är inte alltid genomgående skruv med mutter utan såväl självgängande skruv som popnit förekommer. Reparationen är här mycket enklare då skruvarna är åtkomliga – i varja fall efter borttagning av avvisarlisten. Denna är ofta av kraftig plast och måste värmas när den ska återmonteras.