Hoppa till huvudinnehåll

Mögel på inredningen under vinteruppläggningen

Under senare år har rapporterats om fler båtar som fått mögelskador. Artikeln ger förklaring och ger tips på motmedel.

2001-10-11. Författare Curt Norstedt.

Läs artikeln som PDF.

Iakttagelser

Behandling av träinredningen med teakolja på hösten befrämjar tillväxt av mögel under vinteruppläggningen.

Det är inte ovanligt att det växer mögel på inredningens träytor i båtar under vinteruppläggningen. Bekymrade båtägare har hört av sig och berättat att "trots att de noga smörjt in träytorna med teakolja har de varit gröna av mögel när det varit dags att vårrusta". Andra har haft samma problem och löst det genom att tvätta med Klorin före sjösättningen. Någon hade funnit att han genom att gå över till fernissning slutgiltigt eliminerat mögelväxten.

Allt detta är riktiga iakttagelser - utom möjligen den att ytorna blivit gröna av mögel. Mögel brukar uppträda som svarta prickar som så småningom växer hop tilll en jämn svart missfärgning av den typ man ofta ser på relingslister och grabblister som behandlats med teakolja för inomhusbruk.

Produkter

I allmänhet består teakoljor av rå linolja som förtunnats med lacknafta. När teakoljan strukits på träet avdunstar lacknaftan nästan omedelbart och lämnar kvar en tunn, fet film som ger ytan en matt lyster. Teakoljan kan också innehålla mindre mängder av kinesisk träolja och fiskleverolja, som kompletterar linoljan genom att tränga in djupare i träet. Likaså kan teakoljan innehålla en viss mängd paraffinolja som är en icketorkande mineralolja.

Linolja och kinesisk träolja är vegetabiliska oljor och fiskleverolja är en animalisk olja. De är s k fleromättade fetter och är, som alla andra vegetabiliska och animaliska fetter, utmärkta näringsmedel inte bara för människor utan också för mögel. Smörjer man in ytor med sådana fetter kommer således det att växa mögel om betingelserna i övrigt är lämpliga.

Historik

Fenomet är dock av relativt sent datum. Oljor för behandling av trä hade förr i tiden alltid tillsatser av antimögelmedel, fungicider, men eftersom dessa inte bara är giftiga för mögel utan också kan vara mindre bra för människor har de tagits bort ur produkter avsedda för inomhusbruk. Numera innehåller dessa därför endast mycket små mängder för att hindra att oljan möglar in förpackningen eller inga fungicider alls. Teakoljor för utomhusbruk försätts däremot fortfarande alltid med fungicider för att hindra mögelväxt.

Om mögel

Mögel finns alltid närvarande i vår omgivning t ex i form av sporer som virvlar omkring med damm och andra partiklar i luften. För att dessa ska växa till och bli synliga för ögat behöver möglet emellertid vatten, syre och näring. Behovet av syre gör att mögel endast växer på ytor, dvs i kontakt med luften.

Vatten i form av fukt finns det gott om i båten under vinterförvaringen. Luftens relativa fuktighet är vanligen över 90% under vinterhalvåret vilket innebär att allt i båten blir fuktmättat hur väl den än är ventilerad. Framemot våren, när solen börjar skina förångas säkert fukten av värmen närmast under presenningen för att strax därefter kondensera på de kalla ytorna längre ner i båten. Finns det då näring, dvs om ytorna är insmorde med vegetabiliska eller animaliska oljor, t ex i form av teakolja för inomhusbruk, eller om de är nedsmutsade med annat lämpligt organiskt material, börjar möglet snabbt att växa till. Först uppträder det som svarta prickar men så småningom blir hela ytan täckt med svart mögel.

Paradoxalt nog är situationen den motsatta för våra bostäder. Eftersom vi värmer luften sjunker dess relativa fuktighet så långt att vårt inomhusklimat blir extremt torrt på vintern. Därför växer inte heller mögel även om möblerna skulle vara rikligt inoljade, eftersom mögel oundgängligen behöver fukt.

Åtgärder

Vad kan då båtägaren göra för att undvika att inredningen möglar i båten?

För det första kan man konstatera att han inte bör smörja in träytorna på hösten före vinterförvaringen med teakolja avsedd för inomhusbruk. Om han framhärdar i att de måste oljas bör han kanske överväga att använda en olja för utomhusbruk eftersom sådana innehåller fungicider som hindrar mögel att växa. Det är ju f ö utomhusklimat som råder i båten under vinterhalvåret. Han måste dock hålla i minnnet att dessa fungicider åtminstone i princip kan vara skadliga för honom själv när han ska vistas i båten.

Bättre är kanske därför att han på hösten gör ren alla ytor och därefter lämner dem obehandlade över vintern. Rengöringen är viktig: mögel växer inte bara i vegetabiliska oljor utan också i smuts av organiskt material, t ex stänk och ångor från pentryt. Att tvätta med Klorin är en tveksam metod. Klorin dödar visserligen både mögel och alla andra mikroorganismer eftersom preparatets aktiva substans är natriumhypoklorit som är ett kraftfullt desinfektionsmedel, men hypokloriten är samtidigt ett starkt blekmedel som lätt förändrar träets färg från varmt brun till grådaskighet. Man kan också resa invändningar mot Klorin ur miljösynpunkt.

Den radikalaste lösningens är givetvis att fernissa alla träytor inne i båten och sluta med teakolja. Båtägaren bör dock även i fortsättningen tvätta ytorna före vinterförvaringen eftersom, som redan nämnts, mögel också växer på smuts i allmänhet.

En annan lösning, som dock är oprovad, skulle kunna vara att använda någon av de möbelpolityrer som är baserade på silikonolja i stället för den vanliga teakoljan. Eftersom silikonoljan inte innehåller någon som helst näring skulle möglet inte kunna växa om ytan i övrigt vore ren. En väl känd nackdel skulle dock vara den att ytor som behandlats med silikon i allmänhet är nästan omöjliga lackera om man nu skulle vilja göra det vid ett senare tillfälle.

Själv skulle jag kunna tänka mig att använda teakolja för utomhusbruk på min båtinredning - dock efter att ha kontrollerat med fabrikanten vilken fungicid som oljan innnehåller.