Hoppa till huvudinnehåll

Välj rätt brandsläckare till båten

Läs artikeln som PDF.

På senare tid (år 1999) har båttillbehörsbutikerna och även biltillbehörsbutikerna i Göteborgsområdet börjat sälja 2 kg´s pulversläckare med fast munstycke utan slang. Denna typ är mindre lämplig för båtbruk. Släckare som innehåller 5 kg pulver eller mer måste enl. normerna vara utrustade med slang.

De utredningar som gjorts visar att en släckare utrustad med slang är överlägsen i de flesta fall. En motorrumsbrand släcks bäst genom att slangen sticks in genom en springa eller genom ett i förväg preparerat hål varefter släckaren töms. På detta sätt tillförs inget extra syre som blir fallet om motorhuven först måste tas bort innan släckningen kan börja. Prov visar också att släcknings-munstycket går att hålla närmare brandhärden om det sitter i änden på en slang jämfört om det sitter fast på släckaren. Det senare beror på att värmen från brandhärden begränsar hur nära man kan gå med kroppen. Genom att slangen är lätt rörlig kan man också lättare täcka hela brandhärden med pulver jämfört om man skall förflytta hela släckaren.

En av de större leverantörerna svarar att deras släckare finns både med och utan slang. Prisskillnaden är ca 80:-. Kanske är det detta som är orsaken att många släckare säljs utan slang. Konkurrensen är så hård att man tummar på säkerheten och funktionen för att kunna sälja till ett lågt pris. Det finns fabrikat med slang till rimligt pris. Argumentet att köpa ett känt märke för att få service är tveksamt eftersom servicen ofta kostar lika mycket som en ny släckare. Viktigast är att släckaren är av godkänd typ.

Rådet är att fråga efter släckare med slang. Kanske kan vi gemensamt på detta sätt få bort de slanglösa släckarna från hyllorna i båttillbehörsbutikerna.