Hoppa till huvudinnehåll

Behövlig ankringskraft

Läs artikeln som PDF.

Utförda undersökningar

Västkustkretsens Tekniska Kommitté har under en följd av år genomfört och rapporterat ankarprov. Nu har en ny serie mätningar genomförts. Mätningarna har gjorts på såväl gamla välkända ankartyper som på olika nykonstruktioner. Resultatet finns redovisat i en rapport daterad februari 1989. Den kan beställas från SXK-Vk kansli. I rapporten redovisas bl.a. vilka hållkrafter man kan uppnå med olika ankartyper på olika bottnar.

För att komplettera ankarproven har kommittén genom att mäta verkliga ankringskrafter under olika väderförhållanden undersökt vilka krav måste man ställa på ett ankare för att man skall ligga tryggt förankrad. Mätningarna redovisas nedan.

Båtar vid provningen

Vid proven använde vi en Winga 29, som är fenkölad, 8,8 m lång och som väger ca 3,2 ton.

Prov gjordes dessutom med en Najad 34 med längd 10,3 m, vikt 5,6 ton.

Ankringsriktningar och vindar

I olika vindstyrkor ankrades båtarna dels med stäven, dels med aktern och dels med sidan (endast Winga 29) mot vinden och sjön. Vi valde öppna ankringsplatser med ungefär en sjömil till närmaste lovartsland, d.v.s. knappast en ankrings- plats man normalt väljer. Med vår mätanordning mätte vi under en 10-minutersperiod kraften i ankarlinan.

Någon kanske frågar sig varför vi mätte med sidan mot vinden, det är ju knappast något vanligt ankringssätt. Skälet är att vi ville få ett underlag för bedömning av vilka krafter ankare utsätts för vid förtöjning med fören i land och ankare i aktern, det vanligaste förtöjningssättet här på västkusten.

Våra mätvärden visar att det ur påkänningssynpunkt inte är någon större skillnad mellan att ankra med fören respektive aktern mot vinden. Med fören mot vinden vakar dock båten bättre och man slipper få sjöar in i sittbrunnen, vilket hände flera gånger med Winga 29:an när vi i 14-17 m/s låg med aktern mot vinden. Våghöjden var då 40-50 cm.

Att de högsta påkänningarna uppmättes med sidan mot vinden är givetvis inte oväntat. Belastningen på ankarlinan var dock jämnare jämfört med ankring från fören. i vilket fall vertikalrörelserna på grund av vågorna kan bli stora med kraftiga ryck i linan som följd. Det är sjöhävningsrycken som bestämmer påkänningarna, har man sjölä blir belastningen avsevärt lägre.

Vi mätte dragkrafter i ankarlinan i vindstyrkor från 6-7 m/s upp till 14-16 m/s. Ankring i 14-16 m/s är något som man normalt undviker bl.a. därför att en övernattning under sådana förhållanden innebär en i dubbel bemärkelse orolig natt. Dessa vindstyrkor kan därför sägas ge en övre gräns för de krav på hållkraft man normalt kan ställa.

Mätta krafter med Winga 29

Med Winga 29:an blev vid vindhastigheten 12-14 m/s och våghöjden 40-50 cm, de maximala krafterna 1130 N (N=kraftenheten newton som i äldre mätenheter motsvarar ca 0,1 kilopond eller 0,1 kilgramkraft) vid ankring i fören, 1350 N vid ankring i aktern och 1550 N vid ankring med sidan mot vinden. Under akterankringen var vinden i byarna stundtals uppe i 17 m/s.

Med stöd av praktiska prov med Winga 29:an har vi kunnat konstatera att dragkraften i ankarlinan vid förlig landförtöjning kan uppgå till värden av samma storleksordning som vi mätt vid sidankring. Detta innebär att vid 12-14 m/s blir kravet på hållkraft runt 1500 N.

Mätta krafter med Najad 34

Vid proven med Najad 34:an blåste det 14-16 m/s (våghöjd 50-70 cm) och det var svårt för ankaret att behålla greppet. Det rycktes loss flera gånger. Vi gjorde därför endast för- och akterankringar. De uppmätta värdena var 2060 N respektive 1880 N. Att påkänningarna blev högre vid förankring än vid akterankring kan till en del förklaras av att våghöjden var högre då.

Hur kontrollera hållkraften

En fråga kan man ställa sig är hur man skall kontrollera hållkraften då man har ankrat. Eftersom normalstarka besättningsmedlemmar knappast orkar dra mer än ca 600 N, kan man säga att om man med handkraft kan dra loss ankaret så har man definitivt inte haft tillräckligt grepp för att klara lite besvärligare situationer.

Ett annat sätt att kontrollera hållkraften är att använda båtens motor.

Motorn i Winga 29 är en Volvo-Penta MD7A på 13 kW med segelbåtsdrev 110S. Drevet har en fast tvåbladig propeller. Fast förtöjda kunde vi vid backning komma upp i en dragkraft på 980 N och vid gång framåt 1440 N. Eftersom dessa krafter är av samma storleksordning som de hållkrafter man behöver, skulle man som krav på en god ankring för denna båt kunna säga att man inte skall kunna dra loss ankaret med motorhjälp. För mera motorstarka farkoster håller givetvis inte denna regel.

Påpekande

Ett viktigt påpekande är att man givetvis måste välja ett ankare som kan ge den hållkraft som behövs. Det finns bottnar som ger så dåliga hållvärden att ingen ankartyp ger erforderliga hållkrafter. Som framgår av våra mätningar behöver segelbåtar mellan 8 och10 m ankare som klarar minst 1500-2000 N. För att göra rätt val ger den i inledningen nämnda ankarrapporten en god vägledning.

De aktiva

De som bidrog till denna rapport var Ingvar Hagh, Bertil Magnusson, Sture Ahlström, Ernst Blixt, Allan Glembring, Johan Helsing, Jan Alander och Niclas Londrén och provningledaren Göran Cederholm.