Hoppa till huvudinnehåll

Prov med solcellspanel

Läs artikeln som PDF.

Prov med solcellspanel
Utfört och skrivet av Ulf Bergenlid 1986. Var publicerat i På Kryss & Till Rors nr 8/1986. Internetanpassat 2001-09-11 EB.

Provningsförhållanden
Proven utfördes under första veckan i maj år 1986 på land. Solpanelen anslöts via en spärrdiod och en registrerande amperemeter till ett 12 V batteri (70 Ah). Någon laddningsregulator behövdes ej till den aktuella solpanelen. Före varje prov urladdades batteriet något till en syradensitet av 1,25 gram per kubikcentimeter. Batteriet belastades med 1 ampere under laddningsproven.

Panelen provades också kopplad till ett variabelt motstånd för uppmätning av ström - spänningskarakteristiken.

Vädret var vid proven helt klart. Möjligen fanns en knappt skönjbar molnighet. Inga skuggor förekom på panelen. Ett jämförande prov  gjordes vid helt mulet väder.

Provad solcellspanel
Solcellspanel typ. ARCO Solar, Inc, M 65. Yttermått 108 x 33 cm. Panelen har 36 celler av kristallin typ. Nominell uteffekt är 42 watt. 

Resultat i klart väder
Följande elektricitetsmängder, angivet i amperetimmar Ah, inladdades i tre olika fall under en dags provning.

Fall 1: Panel lutad 30 grader i fast söderläge ca 14 Ah. Se figur 1.

Fall 2: Panel lutad i 30 grader först mot SO, sedan mot SW ca 16 Ah.

Fall 3: Panel horisontell ca 12 Ah.

(30 grader avser vinkel mot vertikalplanet). Ah-mängderna skulle troligen kunna bli ca 20 % större om batteriet varit djupare urladdat.

Resultatet av ström - spänningsrnätningarna visas i figur 2.

Maximalt avgiven effekt vid klart väder och vinkelrätt infall var 33 W. För att uppnå den nominella effekten behövs tydligen starkare sol än den i Nyköping.

Resultat i mulet väder
Vid helt mulet väder kan någon nämnvärd laddningsström knappast erhållas, se nedre kurvan i figur 2. 

Synpunkter
Panelens prestanda vid klart väder måste anses vara god för den som är sparsam med strömmen, eftersom man på en dag kan ladda en femtedel av kapaciteten hos ett normalt startbatteri. 

Den som har större strömförbrukning rekommenderas göra en elbudget för att se hur stor solpanelsyta som behövs. Exempel på budget ges på Internet http://old.sxk.se/tekniska/btf/el/lara.htm Laddning av blybatterier i båten, kapitel 8. 

Den provade paneltypen gav under gynnsamma förhållanden 38 amperetimmar per kvadratmeter och dygn. Vid beräkning av det egna behovet av panelyta får man reducera denna siffra för mulet väder och skuggning allt efter sina egna omständigheter. 

Vid laddning under en hel dag är skillnaden mellan de provade olika  vinkelorienteringarna relativt liten. Vid kortare tid lönar det sig att rikta in panelen. En praktisk erfarenhet var att strömmen minskade kraftigt om en del av panelen skuggades. Även diffusa skuggor från föremål på stort avstånd inverkade starkt negativt.

Någon långtidsprovning i halvklart väder utfördes ej men man får anta att den avgivna Ah-mängden är ungefär proportionell mot den tid solen är klar. 

Om man väljer en solcellspanel med fler än 36 celler får man bättre laddning då batteret är nära fulladdat, panelen är lätt skuggad och vid mulet väder. För att undvika överladdning av batteriet används då en laddningsregulator. 

Figur 1: 

 

 
Figur 2: