Hoppa till huvudinnehåll

Luras loggen

Läs artikeln som PDF.

Om loggen luraskan du göra något åt det med hjälp av en kalibreringsbana åt dig själv eller din klubb. Inspireras av exemplen nedan utanför Viggbyholms Båtklubb i Stora Värtan på sjökort 6142 NW.

Blir din bana av anan längd än i exemplen får en del siffervärden omräknas. Bland annat skall talen "9000" och "3600" ändras till "Banans längd i nautiska mil gånger 3600". Längdmätningen på sjökortet kan lämpligen ersättas med en verklig uppmätning med GPS.

Testa Loggen på 1 eller 2,5 nautiska mil.

Båtens logg har sina svagheter såsom allt av människohand. Man bör därför utgå från att den visar fel. Hur stor felvisningen är kan klarläggas som följer.

Man går med båten i kalibreringsbanor som finns utanför VBK:s hamn. Banornas längder är 1,0 och 2,5 nautiska mil och är kontrollerade med GPS.

Längd 2,5 nautiska mil.

Från hamninloppet går man rättvisande kurs 154 grader vilket leder utanför Gatnäsudd. Se figuren längre ner. Distansmätningen börjar med pirens norra ände tvärs båten. Mätningen slutar då udden söder om Gatnäsudd är tvärs båten. Säkrast är att gå banan åt båda hållen och beräkna medelvärdet av de två distansmätningarna. Detta för att kompensera för inverkan av strömt vatten. Resultatet som distansloggen visar jämförs med banans längd som är 2,5 nautiska mil.

För undersökning av fartloggen går man samma bana med konstant fart och mäter vilken tid det tar.

 

Med farten

Tar banan

knop

minuter

sekunder

4

37

30

5

30

0

7

21

26

10

15

0

15

10

0

20

7

30

 

Den verkliga farten erhålles om man dividerar talet 9000 med körtiden i sekunder.

Exempel: Man kör så att loggen visar 15 knop. Körtiden blir 9 minuter och 30 sekunder = 9 gånger 60 + 30 = 540 + 30 = 570 sekunder. Farten är 9000 dividerat med 570 = 15,8 knop. De flesta moderna loggar har i sin beskrivning anvisning om hur man justerar bort denna felvisning.

Längd 1,0 nautiska mil.

Från den yttre pirarmens 5:te belysningsstolpe räknat från söder går man rakt åt söder vilket leder till den ensamma stenen utanför Bastuholmen. Säkrast är att gå banan åt båda hållen och beräkna medelvärdet av de två distansmätningarna. Detta för att kompensera för inverkan av strömt vatten. Resultatet som distansloggen visar jämförs med banans längd som är 1,0 nautiska mil.

För undersökning av fartloggen går man samma bana med konstant fart och mäter vilken tid det tar.

 

Med farten

Tar banan

knop

minuter

sekunder

4

15

0

5

12

0

7

8

34

10

6

0

15

4

0

20

3

0

 

Den verkliga farten erhålles om man dividerar talet 3600 med körtiden i sekunder.

Figur, Kortets detaljer är ej ritade i skala.