Hoppa till huvudinnehåll

Brandtillbud i kaminen EasyHeat

Läs artikeln som PDF.

Bakgrund

Ett brandtillbud i den ljuseldade kaminen Easyheat, avsedd för båtbruk, rapporterades i Svenska Kryssarklubbens tekniska frågeservice Forum på Internet.

I en kamin avsedd för 6 värmeljus hade man satt in 8 värmeljus med ett brandtillbud som följd.

Rapportering

Forum finns på adressen www.sxk.se + länkarna Fråga om teknik + Forum.

Den aktuella frågan startade 2002-03-29 i ämnesområdet Övrigt och med namnet Easy Heat

Brandtillbudet kom i svar nr 3 den 2002-05-30 med namnet EASY HEAT - SÄKER?
Citat: " Jag har en liten Easy Heat, dock har jag inte provat den i båten ännu. Jag har en bekant som nyligen råkade ut för en incident med denna värmare. Plötsligt så började värmaren kasta upp eldslågor, dock hann han släcka denna brand (som blev etter värre då han drog ut ljushållaren) och en allvarligare situation kunde undvikas. Hans teori är att det var dåliga värmeljus...? Till saken hör att han hade 8 små ljus inne i värmaren, men den är ju gjord för 6 små, då den har två runda ringar i lådan för att hålla ljusen stadigt på plats. Kan verkligen två extra ljus ställa till med detta? Vågar man verkligen använda denna i båten?"

Företaget EasyHeat har tillskrivits men har i skrivande stund ej svarat.

Analys

Båttekniska nämnden har ej gjort några tester på aktuell kamin. Några av dess medlemmar har funderat ihop följande synpunkter.

Den mänskliga faktorn medför att en konstruktion som kan användas på fel sätt, den kommer också att förr eller senare att användas på fel sätt. Detta brukar kallas Diabolitetslagen eller Murphy´s lag. I detta fall går det att sätta in fler än det avsedda antalet av maximum 6 värmeljus.

Om man sätter in fler än avsett antal tända ljus så får man större energiutveckling än avsett, det vill säga det blir varmare än tänkt.

Om man sätter in fler än avsett antal ljus så störs inflödet av kylande luft genom ljushållarplåtens hål, det vill säga att det blir varmare än tänkt även av detta skäl.

Resultatet av de två föregående punkterna är att värmeljusen blir hetare än tänkt. Då avgår brännbara gaser inte bara från ljusvekarna utan också från bränslets hela yta. Då har man en situation med mer brännbar gas än vad tillgänglig luft i kaminen kan förse med syre.

Resultatet av föregående punkt blir en ofullständig förbränning i kaminens nedre del som ger förlängning av lågorna så de slår upp genom utloppet i kaminens övre del. Där möter de syrerik luft och resterande brännbara gaser flammar upp.

Motsvarande sker om man drar ut ljushållaren. Syrerik luft blir tillgänglig och resterande brännbara gaser flammar upp.

Bränsleläckage

En annan iakttagelse är att svall, något som hör båtlivet till, får flytande ljusmassa att rinna ut och hamna på olämpliga ställen.

En medlem skriver: "Jag har monterat locket till en matdosa i rostfritt, modell mindre under värmaren som tar upp eventuellt spill."

Ventilation

Personrisken med kaminer utan skorsten behandlas i www.sxk.se + länkarna Fråga om teknik + Båtteknik + Övrigt + Varm och skön båt i kapitel Grundprinciper.