Hoppa till huvudinnehåll

Hon backar bra med sofistikerat roder

Läs artikeln som PDF.

Insändaren tänker säkert på ett - vad jag vill minnas kallas - Flettnerroder. Det har använts på en del enpropellerbåtar där man velat få en mycket god manöverförmåga, exempelvis små arbetsbåtar för hamnverksamhet. Roderbladet har ersatts med två krökta roder med gemensam, vertikal lagring, över och under propelleraxeln. Denna är förlängd, så att propellern befinner sig mitt i det rör som de två krökta bladen bildar tillsammans. Bladen kan vridas oberoende av varandra. Vid normal gång framåt vrids dock bladen/"röret" gemensamt kring propellern och styr då dels genom fartströmningen utanpå röret dels genom att propellerströmmen inuti röret kastas åt endera sidan.

Backning sker utan backslag! De två roderhalvorna stängs nämligen som en skål akter om propellern, vattenströmmen kastas mot skålen och framåt och åstadkommer på så sätt en backande kraft. Genom att vrida "skålen" kan man kraftigt ändra riktningen på backströmmen och så få en god vridning av aktern i önskad riktning. Principen används till dels på de numera inte ovanliga jetaggregaten för båtar.

Rodret ska inte förväxlas med en s k Kurt-dysa så benämnd efter dess tyske uppfinnare. Dysan består av ett kort fast rör, som omsluter propellern. Dysan ger under vissa betingelser bättre propellerverkan, men påverkar inte styrförmågan nämnvärt. Även här finns vissa likheter med ett jetaggregat, nämligen dess axialpump.

Lars-Olof Norlin

PS. Tyvärr har jag ingen bild tillgänglig, men rodret finns återgivet i diverse båthandböcker. DS.