Hoppa till huvudinnehåll

Ankring & Förtöjning

Ankring - Utrustning & Metoder 

Annika Koch och Björn Chistensson har i drygt 20 år seglat Lindisfarne och numera Moon från Nordsjön till Medelhavet, på Atlanten och runt Stilla havet. De har ankrat både i varma och kalla vatten både i söder men kanske helst i norr.
Att kunna sova tryggt är viktigt för trivseln och nöjet på längre färder med båt. Deras samlade erfarenheter av ankartyper, kringutrustning och ankringsmetoder, vikten av förberedelser och underhåll av utrustningen beskrivs med både goda ochråd och varningar för olämpliga metoder.

Ankring - Fakta och erfarenheter

Ankring - Fakta och erfarenheter.

2011 / Gunnar Silins

Bristande ankarband

Användare har råkat ut för försvagat, bristande ankarband. Rekommendation från Båttekniska nämnden till användare: "Ankarband som varit utsatt för dagsljus i 5 säsonger bytes. Ankarband som varit väl skyddade mot ljus byts efter 10 säsonger."

2005-04-12 / BTN

Förtöjning

Länk till Atlanticas säkerhetsguide för förtöjning vid brygga, boj och under slussning. 

2011-08-25 / BTN

Ankare och ankring

Ankring i svenska vatten och i Medelhavet Mångåriga erfarenheter redovisas.

1999-11-09 / Lars-Anders Westlin

Reviderad 2005-04-14, 2003-07-26.

Rapport om ankarprov

SXK Västkustkretsen, Tekniska kornmitten har provat 17 ankares hållkraft och greppvillighet på 3 olika bottentyper. Tips om lämpligt samband mellan ankartyp och botten ges. 

2003-02-15 / Västkustkretsen

Ankring i naturhamn

Denna text är baserad på en fråga i SXK Forum 2002-07-20.

2002-08-23 / Lars-Anders Westlin - Stockholmskretsen

Behövlig ankringskraft

SXK-Vk Tekn. komm. Man har mätt verkliga ankringskrafter under olika väderförhållanden. Det ger vilka krav man måste ställa på ett ankare för att man skall ligga tryggt förankrad.

1990-05-16 / Västkustkretsen

Ankring och förtöjning

Stumma kättingar kontra fjädrande linor jämförs för både ankring och förtöjning.

1994-09-30 / Lars-Olof Norlin

Mera om Ankring

Ankarkätting och dess nackdelar vid ensidig användning behandlas.

1993-10-24 / Lars-Olof Norlin

Den svaga länken vid Ankring – splits kätting/lina

Provning och provresultat som utförts av Bosse Niklasson och redovisas på hans hemsida vilken SXK fått tillstånd att länka till.

__________________________________________________________

Reviderad 2020-04-16/TK