Hoppa till huvudinnehåll

Navigation

Satellitbilder från Internet?

Genom att utnyttja satellitbilder från Internet i kombination med bildbehandlingsmjukvara i Office, Picture Manager, kan man få bottenkonurerna att framträda någorlunda tydligt som vägledning för att på plats hitta ställena.

2012-03-10 / Magnus Sterky - Stocholmskretsen

Kompassens deviering med den förenklade solskuggemetoden

Solskuggemetoden bygger på förhållandet att bäringen till solen kan beräknas med stor noggrannhet. Ursprungligen beräknade man solskuggans riktning med hjälp av nautiska almanackor och tabellverk. Men med denna förenklade solskuggemetod har en dator gjort grovjobbet och det som återstår är bara enkel addition och subtraktion.

1982 / Ernst Blixt - Västkustkretsen

Reviderad 2009-09-21, 2000-07-21, 1991-05-15.

Farlig fördröjning i våra plottrar?

Det har förekommit olyckor där plottern inte hunnit uppdatera sjökorten före kollision. I denna artikel testas detta och råd ges för användning.

2007-02-24 / Tekniska kommittén - Västkustkretsen

150 ord och begrepp inom astronomisk navigation

Detta är de grundläggande termerna och de kan vara intressanta att känna till också för den som inte har sextant ombord.

2005-06-12 / Gösta Bågenholm

GPS-navigering utan dator

Innehåller erfarenheter och tips.

2003-01-02 / Göran Jonsson - Dackekretsen

Har varit införd i kretstidningen DackeNytt.

Radarreflektorer

Vilken storlek av radarreflektor behövs för att båten skall upptäckas bättre? Referat av flera rapporter och tips ges. Fråga från Forum införd

1997-06-03 / Ernst Blixt - Stockholmskretsen

Reviderad 2001-02-10, 1999-08-19.

Handstrålkastare

Vid båtfärder i mörker kan en väl vald strålkastare vara till god hjälp.

1990 / Ernst Blixt - Västkustkretsen

Reviderad 2000-11-20

Tidvattenströmmar i Bohusläns fjordar

Tidvatten kan ge upphov till besvärande strömmar, speciellt i smala sund i fjordarna. I de smala fjorddelarna såsom Malöströmmar och Svanesund har mätts strömningshastigheter på upp till tre knop. Nöjesseglare och 24-timmarsseglare som i någon mån kan planera sin tid ges möjligheten att segla i medström i stället för i motström.

1983-01-18 / Ernst Blixt - Västkustkretsen

Reviderad 2000-04-24.

Lurande lanternor

Ett otal båtar har felmonterade lanternor redan vid leverans. Konsevenser och åtgärder för båtägaren.

1999-01-10 / Ernst Blixt - Stockolmskretsen

Luras loggen

Ett enkelt sätt att kalibrera båtars logg.

1999-01-10 / Ernst Blixt - Stockholmskretsen

Skymda lanternor studerade

1988-06-01 / Tekniska kommittén - Västkustkretsen

Reviderad 1990 - Brister i lanternmontering på fritidsbåtar sedda på Båtmässan.

Så här gör du en VHF reservantenn

1986 / Nils Lundqvist

Har varit införd i På Kryss.

__________________________________________________________

Mindre aktuella artiklar

Det levande sjökortet

DLS 2 ny, förbättrad version för Västkusten är utgiven år 2004.

2004-02-29 / Ove Thorin - Västkustkretsen

Datorer som sjökortsplottrar

Olika program och datoriserade sjökort har provats.

2001-06-23 / Ove Thorin - Västkustkretsen

Har varit införd i kretstidningen Västpricken #1/2001.

Har datorn gått ombord?

Tekniska kommittén har 1999 och 2000 testat bärbara datorer med olika sjökortsprogram samt scannade sjökort.

2000-12-14 / Tekniska kommittén - Västkustkretsen

Har varit införd i kretstidningen Västpricken #1/2000.

__________________________________________________________

Reviderad 2012-12-08/TL