Hoppa till huvudinnehåll

El

Batteriladdares egenskaper i båt

Vid hamnliggande kan avbrott på landström eller varierande båtförbrukning  som pågår medan man laddar, skapa överladdningsproblem. Sex laddare har provats.

Utgiven 2011-02-26 / Experiment och rapport av Magnus Sterky - Stockholmskretsen

Rapporten har i kort utförande varit införd i På Kryss nummer 2/2011.

Solpanel

Tekniska kommittén i Kryssarklubbens Stockholmskrets har arbetat med en utvärdering av solpaneler. Här följer Leif Hedmans erfarenheter från fem års tester.

Reviderad 2010-11-24 EB. Utgiven 2006-06-10. Skriven av Leif Hedman.

Denna artikel var införd i På Kryss nummer 4/2006. 

Spänningsbegränsning för LED-lampor

12V LED-armaturer och lampor från hembruk som används ombord kanske inte tål full spänning från laddare. Lösningen kan vara spänningsbegränsare i båtens elcentral.

Utgiven 2010-10-25. SXK Stockholmskretsens Båttekniska Kommitté genom Magnus Sterky.

Säker anslutning av landström

ISO 13297 är den standard som gäller landström i båtar under det europeiska fritidsbåtsdirektivet (” Recreational Craft Directive”) Standarden finns bara på engelska och är inte helt enkel att tyda i vissa avseende när man vill undvika obalansspänningskorrosion. En grupp med deltagare  från SXK, SBU, Transportstyrelsen (Sjöfartsverket), och Elsäkerhetsverket har därför tagit fram några typkretsschemor  för ändamålet. 

Rev: "Utgiven 2010-08-31". SXK Stockholmskretsens Båttekniska Kommitté genom Magnus Sterky.

Landström

Var försiktig med 230 volt i båten. Det gäller livet - för både besättningen och båten!

Revision 2007-11-11, ytterligare kabeltyp. Utgiven 2006-10-09. Skriven av Olof Nordell.

Artikeln har, med några redaktionella justeringar, publicerats i På Kryss nr 8/2006.

Elstöt av landkabel

Personer har fått elstöt av båtars landanslutningskabel. Trolig orsak är val av fel kabelkvalitet. 

Revision 2007-10-01. Ny kabeltyp. Tillägg 2004-01-12, människans känslighet och en mätning. Utgiven 2003-07-29. SXK Båttekniska nämnd genom Ernst Blixt.

Växelströmsgeneratorn och dess funktion tillsammans med reglerdon mm

En orientering kring laddnings- och strömförsörjningsproblemen ombord. Initierat av frågor i SXK:s Forum. 

2003-06-14. Dick Pettersson.

Landnätets obalansspänning. En källa till korrosion

Att ansluta landström till båten ökar risken för korrosion. Det beror på två egenskaper hos landnätet som beskrivs. Mätningar av obalansspänningar i brygguttag redovisas. 

2002-02-20. Ernst Blixt. SXK. BTN.

Prov med solcellspanel

Mätning utförd i klart och mulet väder. Olika riktningar av panelen är provade.

2001-09-11  EB.Utfört och skrivet av Ulf Bergenlid 1986.

Var publicerat i På Kryss & Till Rors nr 8/1986.  

Laddning av blybatterier i båtar

SXK-S Tekn. Komm. har gjort en sammanställning av batteriladdare på marknaden och det beskrivs hur båtens elsystem skall uföras för att strömmen skall räcka till.

9901.

Har varit införd i PK&TR 1999 nr 2. 

Kalibrering av syraprovare för blybatterier

Om en syraprovare visar tveksamma mätvärden, så kan den kalibreras med en enkel metod. 

990111. Ernst Blixt, medl. SXK-S Tekn. Komm.

__________________________________________________________

Reviderad 2012-12-12/TL