Hoppa till huvudinnehåll

Skrov & Däck

Toalettsystem för fritidsbåtar. Problem, orsak och lösningar

Allmänt om utförande och funktion.

2008-07-02 har tillstånd erhållits från "Anders Meiton, Managing Director FM Marin AB" att här publicera deras dokument.

Dimensionering av fönster m.m. i båtar enligt ISO 12216

2003-12-16 Skriven av Ulf Bergenlid, ledamot i Båttekniska nämnden. 2003-12-11.

Tankar om septiktankar

SXK-Uppsalakretsen har på Internet anvisningar om anslutning av septiktank. Här är en länk till Uppsalakretsens WEB-sida i detta ärende.

Avpumpning av toalettavfall, standardiserad anslutning

Uppgifter om den standardiserade anslutningen avsedd för däcksmontage ges.

2001-12-20 Ulf Bergenlid, medlem i SXK Båttekniska nämnd.

Åtgärdande av plastpest ("böldpest")

2001-11-16 Ulf Bergenlid, medlem i SXK Båttekniska nämnd.

Om skrovgenomföringar

Skador på skrovgenomföringar förefaller inte vara så vanligt förekommande. Riskerna med genomföringar bör emellertid beaktas eftersom ett brott på en genomföring kan orsaka att vatten strömmar in i båten.

2001-02-02 Ulf Bergenlid, SXK Båttekniska nämnd. 2001-02-02. Rev 010215. 

Läckage mellan skrov och däck

Beskrivning av vanligt läckageproblem, förslag till åtgärd.

990517 Harald Wenander och Ingmar Carlsson, medl. SXK-S Tekn. Komm. På Kryss & Till Rors år 1999 nr 9.

Segelbåts längd på Medelhavet

Här diskuteras hur ändring av segelyta eller kryssvinkel kan minska obehagen i sjögång. Problemet torde ej vara specifikt för Medelhavet.

971019 Lars-Olof Norlin.

Hon backar bra

Författaren diskuterar om en trumma eller annan anordning vid rodret kan förbättra styrningen.

940323 Lars-Olof Norlin.

Borra hål i båten

Författaren diskuterade i Allegronytt om placering och utförande av skrovgenomföringar.

931211 Lars-Olof Norlin.

Rena botten

Här beskrivs praktiska och juridiska problem med att förhindra beväxning på båtbottnarna år 1993.

930308 Lars-Olof Norlin.