Hoppa till huvudinnehåll

Borra hål i båten?

Läs artikeln som PDF.

Hål i bordläggnigen.

Numera gäller som krav för försäkring att öppningar lägre än 30 cm över (flyt-)vattenlinjen ska vara försedda med avstängskran och en tillräckligt lång slangsockel för att medge dubbla slangklämmor. Båtar 25 år eller äldre måste besiktigas för att man ska kunna teckna sin försäkring. Därefter en ny besiktning vart tredje år. Den första serien Allegro 27, K25/S59 till S74 har nu passerat denna gräns, Adagio27/1 till 4 drabbas 1995.

Tekniskt kan man rekommendera att hål genom bordläggningen placeras så, att de blir tillgängliga för åtgärd/avtätning inifrån om något skulle gå snett. Därtill kommer att de vid uppsågningen frilagda kanterna, bör förseglas med plast eller Thioflex (motsv). Viss vatteninträngning förekommer ju alltid i laminaten, men de hållfastmässiga konsekvenserna av detta är journalistiskt, våldsamt överdrivna.

Får man anledning att komplettera sina bordläggningsgenomföringar m h t kranar etc, ska man naturligtvis se till att försegla kanterna. Passa gärna på att kontrollera eventuell avzinkning (porositet) av genomföringarna och rapportera till Allegroklubben om sådan förekommit. Att galvade slangklämmor har mycket begränsad livslängd ombord är välkänt. Byt dessa mot syrafasta!

Invändigt.

Större håltagningar för luftledningar, grova vätskeslangar, lufthål etc kan försvaga skrovet eller däcket om de skärs upp i strukturellt väsentliga delar. Vilka är partier är det då som är känsliga?

Allmänt kan sägas att Allegro/Adagio med sin handupplagda bordläggning och kontinuerliga längsgående förstyvningar är en av marknadens starkaste, seriebyggda båtar. Marginalerna är alltså stora, men givetvis inte oändliga.

Störst är påkänningarna i mastområdet, som följd av riggkrafterna. Masten kan ge en tryckkraft på upp till 6.000 kp. Cirka hälften av denna kraft återkommer i (lovarts) sidovant, resten i för- och akterstag samt fall och skot.

Sjökrafterna på bordläggningen är också störst från mastskottet och föröver. Bordläggningens delytor stöttas inifrån av skotten, kojfronterna och långskeppsspanten. På båtarna med plast-inredning bidrar också kojbottnarna och i vissa fall hyllorna, som fått ersätta längsspanten där så kunna ske.

Håltagningar i förstyvningarna är lämpligast vid hörnen av bordläggningens delytor där påkänningarna på spant och skott är lägst. Hålen ska läggas så högt som möjligt räknat från bordläggningen, oftast begränsat av kojbottnarna. Minskar man styrkan i ett skott eller en koj-front, kan kompensation ske i form av en pålimmad/fastplastad dubblering. I de flesta fallen är detta dock inte nödvändigt.

Med Allegrohälsningar /Lars-Olof Norlin