Hoppa till huvudinnehåll

Tankar om septiktankar

Läs artikeln som PDF.

Mottagningsanläggningarna ska ha anordningar för sugtömning av septiktankar och ska finnas i klubbhamnar och marinor m. fl. ställen.

Innehåll
Standard för septiktankar, anslutningar mm.
Material
Förslag till konstruktionslösningar
Tips; tankar om tankar
Bidrag till flera tankar; e-mail adresser

Standard för septiktankar
Däcksanslutningen på båten bör följa ISO 8099:2000, se nedan. Anslutningen ska vara märkt med en skylt som ska finnas antingen på pluggen eller flänsen eller i omedelbar närhet av anslutningen.

 

Vissa regler gäller för septiktanken och däcksanslutningen. Tanken töms med undertryck varför det finns risk att tanken trycks sönder om anslutningen är felaktigt utformad. Vidare måste man kunna ansluta tömningsutrustningen.

Däcksanslutningen ska följa ISO 8099:2000. I korthet gäller

(Ovanstående är kopierat från.Avpumpning av toalettavfall; Standardiserad anslutning; 2001-12-20. Ulf Bergenlid, ledamot i SXK Båttekniska nämnd.)

Material
Förfrågningar hos olika leverantörer av utrustning har gjorts angående däcksanslutningen.

Från Hjertmans finns följande besked

"Vi har en däcksförskruvning som vi tar hem på beställning som passar ISO 8099:2000, den kommer från Plastimo Nordic (deras art nr 612504) och kostar 289:-"

" Våran 4641-51 följer ej ISO-standarden , men enl våran leverantör så passar den i de Svenska tömningsstationerna."

Från Erlandsons Brygga meddelas

"Vad vi känner till i nuläget finns det ingen som tillverkar någon förskruvning ISO 8099:2000. Däremot är det ingen skillnad på gänga mellan 1999 och 2000 utan gängan på båda är ISO 228-1. Vår leverantör är Marinarmatur 031-22 10 50."

TB:s sjösport i Uppsala meddelar

"Watski har ingen produkt enligt standarden men man kommer att ta upp frågan med dem."

Konstruktionslösningar
Från Finska Sjöfartsverket finns följande bild på förslag till installation införd

Se http://www.fma.fi/palvelut/tietopalvelut/esitteet/septitankki_sv.pdf

På den finska hemsidan finns lättillgänglig information om hur man tömmer tanken, dimensionering mm.

Notera att slangen för tömningen ska nå till tankens botten!

Tips – tankar om tankar

  • Luftningsanslutningen ska vara minst 19 mm innerdiameter enligt standarden. På de tankar som man vanligen hittar i handeln är anslutningen 13 mm. Erfarenheter från Finland indikerar att man bör välja minst 25 mm för att (sug-)pumpen ska orka tömma tanken (Pekka Nieminen).

  • Den slang man suger tömmer genom måste vara så styv så att den klara undertrycket. Om den plattas till av undertrycket torde föga av innehållet i tanken komma ut. Vidare bör slangen vara diffusionstät, se nedan.

  • Slangen för luftningen bör vara diffusionstät (för att undvika lukt). Däcksgenomföringen för luftningen bör vara i motsvarande diameter som slangen (Gert Swenson, Tekniska SXK-Vk).

  • Septiktanken bör ha en inspektionslucka. Även om man tömmer den från botten (se nedan) sker sannolikt en ordentlig sedimentering varför det kan vara bra att kunna spola ur tanken med en vattenslang.

  • En nivåmätare ska ingå enligt standarden. Den bör vara av ett utförande (material, utformning) som klarar miljön.

 Bidrag till flera tankar; e-mail adress
Dela med Dig av dina erfarenheter! Bidragen kan avse material (anslutningar, slangar, pumpar, ventiler, nivåmätning), var man kan köpa material, konstruktionslösningar, erfarenheter, reparatörer och reparationer o s v.

Skicka bidragen till Kjell.pernestal@psdinsight.se