Hoppa till huvudinnehåll

Miljö

Svenska Kryssarklubben arbetar aktivt med miljöfrågor för att bidraga till ett långsiktigt hållbart båtliv. Det är viktigt att detta arbete sker i nära samarbete med andra båtorganisationer och myndigheter.

Miljönämdens roll
Vårt miljöarbete sker i våra kretsar och nämnder. Miljönämdens ansvar är att
- Samordna miljöaktiviteter inom Svenska Kryssarklubben.
- Vara Svenska Kryssarklubbens externa representant i miljöfrågor.
- Sprida kunskap om miljöfrågor till våra medlemmar.

Miljönämndens arbetsätt:
I miljöfrågor (ex. Båtbränsle, båtbottenfärger, skydd av känsliga bottnar etc) skall våra råd och rekommendationer vila på en solid faktagrund.
Vi skall prioritera vårt arbete mellan de olika miljöfrågorna utifrån den bedömda miljönyttan. Vi skall arbeta proaktivt med myndigheter och företag. Vår ambition skall vara att erbjuda vår kompetens tidigt i processen och aktivt hjälpa till med ex undersökningar så att myndigheten eller företaget får ett bra underlag för beslut.

 

 

HVO100 i båtmotorer bidrar till mindre koldioxidutsläpp och mindre utsläpp till vattnet. 
Här finns information om HVO100 och de sjömackar som vi nu känner till som säljer det nya miljövänliga dieselbränslet HVO100.

HVO100 fossilfri diesel i sjömackar.
Nu börjar sjömackar leverera den nya miljövänliga dieselbränslet HVO100 (XTL)
XTL är den internationella beteckningen på bränslet och skall stå på pumpen.
Vi kommer att uppdatera listan så fort vi med er hjälp hittar nya sjömackar med detta bränsle.