Hoppa till huvudinnehåll

Uppsala-Roslagskretsen

Uppsala-Roslagskretsens verksamhetsområde är till sjöss i norra och nordöstra Mälaren samt Roslagskusten från Björns fyr till södra Väddö.
Vi samverkar och samråder med de kretsar som gränsar till vårt område, Eggegrundskretsen vad avser norra Upplandskusten samt Väster Mälarkretsen, Sörmlandskretsen och Stockholmskretsen vad avser Mälaren

Nummer2 2024 av "Nytt från Uppsala-Roslagskretsen"

Nytt nummer 2 2024 av "Nytt från Uppsala-Roslagskretsen" finns nu för nedladdning under "Kretstidningen" eller direkt här.

Papperstidningen kommer i brevlådan till de som inte avsagt sig den. Men du kan läsa den redan nu här på hemsidan.

Mellan Hägg och Syrén våren 2024

Seglare från Uppsala-Roslagskretsen samlas vid Rosersberg kvällen den 27 maj. Den 28:e går vi vidare och  passerar Stockholms broar och slussar under dagen. De från  Västerås ansluter vid Görveln el.annan lämplig plats för att stråla samman i lämplig hamn (Fjäderholmarna el. Vasahamnen) utanför slussarna där även de som kommer utifrån ansluter.
Mera information finns under "Eskader/Skärgårdssegling 2024".

Ny information om rikseskader till Mariehamn 2024

Detta blir den sjunde Rikseskadern.  Den går till ÅSS hemmahamn på Åland, alltså Västerhamnen i Mariehamn.

Uppsala-Roslagskretsen planerar att arrangera en tillfartseskader.
Se information under "Eskader/Rikseskader till Mariehamn 2024".

Inbjudan Kvartar 2024

Inbjudan till Kvartarna 2024, som äger rum söndag 16 juni och söndag 18 augusti, finns nu under "6/12/24-timmars/Inbjudan Kvartar 2024".
 

Inbjudan Singösexan 2024

Inbjudan till Singösexan 2024, som äger rum lördag 15 juni finns nu under "6/12/24-timmars/Inbjudan Singösexan 2024".

Svenska Sjö

Svenska Sjö banner