Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen

Uppsala-Roslagskretsens styrelse verksamhetsåret 2023/2024

Ordförande
Ebbe Johnson
Stigbergsplan 5
752 42  Uppsala
0702-31 10 32
 

Sekreterare
Lennart Beckman
Henry Säldes väg 7
756 43 Uppsala
0707-32 36 09

Vice ordförande
Jan Simonson
Domherrevägen 11A
756 52  Uppsala
018-32 05 91, 0708-32 05 91
 

Skattmästare
Bo Nordlund
Orphei Drängars Plats 5
753 11  Uppsala
0708-74 42 44

Eskaderkommittén
Jan Simonson
Domherrevägen 11A
756 52  Uppsala
018-32 05 91, 0708-32 05 91
 

Hamn- och farledskommittén
Klas Innerstedt 

Rådhusgatan 4
742 42  Öregrund
0705-27 67 08

6/12/24-timmarskommittén
Tore Ericsson

Oslogatan 38
752 64 Uppsala 
018-52 75 56, 0702-95 25 44
 

Program- och utbildningskommittén
Swanthe Lindgren
Varpvägen 4
757 57 Uppsala
0706-50 65 05

Informationskommittén, Redaktör
Per Nilson
 
Fänkålsgatan 24
754 47  Uppsala
018-25 01 74, 0705-70 10 26
 

Tekniska kommittén
Kurt Sjöberg

Järpvägen 16
756 53  Uppsala
018-32 46 93, 0705-93 09 04 

Qvinna ombord
Vakant

Suppleant
Swanthe Lindgren
Varpvägen 4
757 57 Uppsala
0706-50 65 05