Hoppa till huvudinnehåll

Farleder

Farleden Öregrund - Björn

Öregrundsgrepen är känd för besvärlig sjö vid nordliga vindar. Det finns dock en gammal farled inomskärs som inte bara ger ett visst skydd utan också leder in till lämpliga natthamnar och intressant platser.

Farled 5941 drogs in i och med att definitionen av ”farled” ändrades i början av 1990-talet. Djupet i farleden var för litet. Sjöfartsverket har dock lämnat utprickningen kvar och återfinns i sjökort 535.

I sjökortsutdraget nedan framgår farledens dragning. Det finns en utförligare beskrivning i den nedladdningsbara filen, klicka här.

Karta