Hoppa till huvudinnehåll

Qvinna ombord

Qvinna Ombord inom Uppsala-Roslagskretsen

QO är en grupp kvinnor som intresserar sig för båtar och livet på sjön inom Svenska Kryssarklubben. Ursprungligen startade QO-verksamheten för nästan 30 år sedan i SXK-Västkustkretsen och 1994 bildades en QO-nämnd på riksnivå med representanter från de olika kretsarna. Tanken är att nämnden ska bidra med stöd och inspiration till kretsarnas QO-arbete. Målet är att öka säkerheten
och kunskapen om risker för alla, att hitta förebilder och att uppmuntra kvinnor att ta ansvar ombord.

För närvarande är 6 QO-kretsar aktiva: Sörmlandskretsen, S:t Annakretsen, Väner­kretsen, Västkustkretsen, Stockholmskretsen samt Väster Mälarkretsen. Mer information finns på www.sxk.se. Det finns också en Facebook-grupp: SXK Qvinna Ombord. Det är en nationell grupp med information om vad som händer inom kvinnlig segling. QO finns också på Instagram och Twitter: ­#qvinnaombord. På riksnivå inom Kryssarklubben arbetar QO-nämnden för att stödja de kretsar som har QO-aktiviteter på gång, men ännu inte kommit igång,
för att främja samverkan mellan QO i olika kretsar, öka antalet deltagare och se till att QO-verksamheten blir synlig på hemsidan och i nyhetsbrev liksom i ”På Kryss”.

Hör gärna av dig om du har önskemål och tips om QO-aktiviteter inom Uppsala-Roslagskretsen! Kretsen kommer att vara representerad på ett QO-nämndmöte på Malma Kvarn 23–24 oktober.

Kristina Söderlind Rutberg