Hoppa till huvudinnehåll

Magnetiskt störningsområde i Öregrundsgrepen

På Öregrundsgrepens botten finns kablar som går från Forsmarksverket, norr om Örskär och till Finland. Kablarna är utmärkta i sjökorten. Vissa delar av Grepen är så grunda att när man passerar över kablarna så kan kompassen påverkas. Orsaken är det magnetfält som uppstår av den elektriska strömmen i kablarna. Storleken på den magnetiska störningen beror på storlek och riktning på den ström som går för tillfället. Den magnetiska störningen är således inte konstant utan varierar och är beroende på avståndet från kablarna. Ju närmare, dvs grundare, desto större är påverkan.

Min egen erfarenhet är att jag har fått upp till 15 graders fel vid passage från Örskär till Ängskär. Störningsområdet var ca 0,5 nm på varje sida om kabeln

Kjell Pernestål
Hamn och farledskommitten.