Hoppa till huvudinnehåll

24-timmars inom Västkustkretsen

24-timmars när det är som bäst - gôtt väder och öppen bog.
24-timmars är en distanssegling i syfte att segla så långt som möjligt inom en vald tidsperiod - oftast ett dygn. Man seglar som minst 12 timmar och som mest fem dygn (120 timmar).

Vill du utmana dig själv och prova?

Under en 24-timmars segling lägger man själv upp sin segling med hänsyn till båtens egenskaper, besättningens förmåga och inte minst väderleksutsikterna. Ju mer avlägsen punkt som rundas, desto förnämligare segling.

24-timmarsseglingarna på Västkusten

Inom Västkustkretsen seglar vi tre eller fyra gånger per år och arrangerar två eller tre träffar. Vårt 24-timmarsår brukar se ut ungefär så här:

Informationsträffen/Skrivbordsseglingen

Detta är en kombinerad introduktion om 24-timmars och en fiktiv navigationsövning i att genomföra en segling.

Träffen vänder sig till Dig som är nyfiken på var 24-timmars är och vill veta litet mer men till Dig som deltagit tidigare. Under träffen går vi igenom vad det innebär att segla 24-timmars och vad man bör tänka på men också sådant som är nytt inför säsongen. Det brukar också kunna bli ett utbyte av erfarenheter mellan nya och gamla deltagare.

På skrivbordsseglingen seglar vi en 24-timmars i lugn och ro på ca. 2 timmar på ett sjökort med enkla polardiagram och Punkt- och Distanstabellen. Detta är ett ypperligt tillfälle att lära sig det rent praktiska i hur en segling går till och skaffa sig litet taktiska insikter.

Under kvällen hinner vi prata om 24-timmars och simulera en 24-timmarssegling och ta en fikapaus efter ca. "12 timmar".

Informationsträffen brukar infalla någon gång under av Mars eller April.

 

Vårregattan, 12-120-timmars

Här kan man välja att segla 12 till 120 timmar med start och mål vid samma punkt och lördagsmålgång eller 12 till 120 timmar med gemensam målgång på lördag vid Läsö. Dessutom seglar vi 12-timmars dagsegling lördag 8-20 samt 24 timmar Classic lördag till söndag.

Vid den gemensamma målgången, som i många år varit i Østerbyhavn på Læsø men under pandemiåren flyttats, har vi samling på bryggan och en regattamiddag som avslutning.

Vårregattan seglas normalt helgen med första söndag i Juni.

 

6-timmars

6-timmarsseglingen ingår inte i de normala 24-timmarsseglingarna utan är ett samarrangemang med SS Slören och genomförs som en kappsegling men enligt principer lånade från 24-timmarsseglingarna. För denna segling gäller helt andra punkter än den normala Punkt- och Distanstabellen.

Idag arrangeras 6-timmars bara i Göteborg men om det finns andra klubbar som är intresserade av att prova på hjälper vi gärna till med råd och dåd.

6-timmars brukar genomföras någon gång i Maj eller Juni. Kolla på SS Slörens hemsida för mer information.

 

Höstregattan, 12-120-timmars

Här kan man välja alla segla 12 till 120 timmar med start och mål vid samma punkt och lördagsmålgång eller 12 till 120 timmar med gemensam målgång, också på lördag. Dessutom seglar vi 12-timmars dagsegling lördag 8-20 samt 24-timmars Classic lördag till söndag.

Seglingarna med gemensam målpunkt avslutas i någon bra hamn där det finns en restaurang som erbjuder regattamiddag, vi brukar hålla till i området mellan Öckerö och Kyrkesund.

Höstregattan seglas normalt helgen med första söndag i September.

 

Höstträffen

På höstträffen summerar vi säsongen som gått och minns tillbaka. Det är också ett tillfälle för deltagare att återkoppla och komma med synpunkter. Det hela avslutas med utdelning av maratonplaketter och Västkustkretsens vandringspris för längsta 12- och 24-timmarsseglingar.

Höstträffen brukar infalla någon gång i Oktober/November.

 

Vinterregattan, 12-timmars

På Västkusten har vi den fantastiska möjligheten att kunna segla året runt. Därför har vi under flera år nu kunnat arrangera en vinterregatta på 12 timmar. Med start 06 och mål 18 känns den ändå som en hel 24-timmars. Vi seglar två varianter, med eller utan gemensam målpunkt.

Seglingen med gemensam målpunkt avslutas i någon hamn i Göteborgs norra skärgård där vi samlas, äter middag och umgås tillsammans.

Vinterseglingen brukar infalla lördagen före 1:a Advent.

 

Vill Du veta mer?

24-timmarsseglingarna arrangeras vid samma tidpunkt och på ungefär samma sätt över hela landet och har därför en nationell webbplats för samtliga 24-timmars arrangemang och arrangörer; 24-timmars.nu.

Vill du direkt till 24-timmarsseglingarnas webbplats för Västkustkretsen så finns den här; 24-timmars.nu/vastkuskretsen. Där hittar du all information om 24-timmarsregattorna inom Västkustkretsen och arrangörskommittén.

 

Välkommen!