Hoppa till huvudinnehåll

SXK-bojar på Västkusten

Hamn- och ankarplatskommittén lägger ut, ansvarar för, underhåller och kontrollerar ett antal så kallade SXK-bojar utmed kusten.

En boj som är skadad, saknas eller rubbad ur sitt läge bör omgående rapporteras till Västkustkretsens kansli.


Indragen boj vid Roland (58° 6,075' N   11° 27,615' O)

Bojen "Roland 1" har under sommaren 2023 slitit sig och saknas i nuläget.
 

Uppdaterad information angående Kryssarklubbens bojar i Styrsö Pottan (57°36.76' N   11°45.27' O), Styrsö Halsvik, i Göteborgs södra skärgård.

Hamn- och Ankarplatskommittén inom Västkustkretsen har i samförstånd med en av tomtägarna i området ett avtal som innebär att två bojar kommer att kunna ligga kvar i den norra delen av Styrsö Pottan.
Styrsö Sörgårds Samfällighetsförenings krav kvarstår att SXK Västkustkretsen senast under maj månad 2022 avlägsnar övriga bojar från Styrsö Pottan. Detta trots en överenskommelse sedan 2016 vilken nu, utan dialog, dragits tillbaka.
Västkustkretsen har därför nu flyttat dessa bojar till Björkös nordöstra sida (57°44.76'N 11°41.87'O) så att antalet bojar på kusten blir det samma även framöver.

Vi i SXK är väldigt tacksamma att kunna ha kvar två bojar i Styrsö Pottans norra del men samtidigt ledsna för att vi måste ta bort övriga bojar i detta så populära område.

Information angående Kryssarklubbens bojar i Styrsö Pottan (57° 36.36' N   11° 45.24' E),
Styrsö Halsvik, i Göteborgs södra skärgård.

SXK har sedan länge haft bojar i viken Styrsö Pottan / Styrsö Halsvik.
Styrsö Sörgårds Samfällighetsförening har krävt att SXK Västkustkretsen senast under maj månad 2022 avlägsnar bojarna från Styrsö Pottan och därför tas dessa bojar bort. Västkustkretsens målsättning är att flytta dessa fyra bojar till nya positioner på Västkusten under vecka 21, så antalet bojar på kusten blir samma även framöver.

SXK Västkustkretsen har sedan 2016 haft en överenskommelse med Styrsö Sörgårds Samfällighetsförening för dessa bojar, vilken utan någon dialog dragits tillbaka av dem.

Vi i SXK är ledsna för detta man vi har inget annat val än att gå med på deras krav.

SXK-Bojar

För närvarande har vi 102 bojar utmed kusten från Onsala Mönster i söder till Karholmen utanför Strömstad i norr. För att sköta underhållet av dessa bojar har vi ett antal medlemmar som varje år är ute och kontrollerar och rengör våra bojar. För att ersätta bojar som av olika anledningar försvunnit eller skadats måste vi ibland förutom själva bojen även ersätta bojstenen. Detta kräver att vi har tillgång till ett fartyg. Frog Marine Service har välvilligt hjälpt oss med utläggningen av bojar och bojstenar under de senaste åren.

HAK Bojutläggning bild 1 HAK Bojutläggning bild 2

Vår planering framöver är att i mån av tillgång på fartyg i kombination med bra väder, utföra ersättningsutläggning av saknade bojar, samt att utföra viss kompletteringsutläggning, alltså fler bojar på samma platser som tidigare i de naturhamnar som är lämpliga för detta.

Översikt över bojar Västkusten

SXK-bojar

Flyttade bojar 2022

Två av bojarna vid Styrsö Pottan (Styrsö 1 och Styrsö 2) är flyttade till Björkö (Björkö 3 och Björkö 4) , samt att en boj (Styrsö 3) har fått en ny position något längre norröver.

Nya bojar 2020

I sommar har HAK kontrollerat samtliga SXKs bojar längs västkusten, skrapat dem rena och gjort reparationer.
Dessutom har ytterligare ett tiotal nya bojar lagts ut under juli månad, samt ytterligare tre bojar i december.
Den nya bojarna finns på följande platser.

 • Valskär 1
 • Valskär 2
 • St. Äxholmen
 • Roparen 2
 • Härmanö 4
 • Tjuvsund 2
 • Näverkärrskilen 4 (ersättningsboj)
 • Näverkärrskilen 5
 • Långö 6
 • Långö 7
 • Musösältan 1 (ersättningsboj)
 • Musösältan 3
 • Musösältan 4

Nya bojar 2019

HAK har under sommaren 2019 lagt ut 4 nya bojar av en ny modell. Två bojar ligger vid Hättan och två ligger sydost om Björkö Bovik. Bojarna är ca 1800 mm ovan vattenytan, förankrade till ett 1500 kg betongankare med en 32 mm 8 flätad lina. Syftet är att se om denna modell av boj/förankring, kräver mindre arbetsinsats och mindre underhåll, samt om den är lättare att förtöja vid.

Ny boj Hulda II