Hoppa till huvudinnehåll

Kommittéer

Här hittar du kort information om alla kommittéerna inom Västkustkretsen. Klicka på rubrikerna för att hitta kontaktuppgifter till kommittémedlemmarna.

Hamn och ankarplatskommittén

Hamn och Ankarplats Kommittén (kallad HAK) har sedan början början av 1950-talet arbetat med att ta fram material för att underlätta för SXK:s medlemmar att utnyttja naturhamnar, leder och ankarplatser i vår skärgård. Detta material sammanställs, uppdateras och försäljs i ett flertal olika publikationer som kan köpas via Västkustkretsen.

24-timmarskommittén

24-timmars är en distanssegling i syfte att segla så långt som möjligt inom en vald tidsperiod - oftast ett dygn. Man seglar som minst 12 timmar och som mest fem dygn (120 timmar).

Båtteknik-kommittén

Kommittén bevakar och värderar tekniska nyheter och nya tillämpningar, arbetar med förbättra säkerheten ombord och svarar på tekniska frågor och ger tekniska råd till medlemmarna.

Informationskommittén

Kommittén fungerar som redaktion för kretstidningen Västpricken.

Eskaderkommittén

På eskader träffar ni nya besättningar som tillsammans upplever och delar med sig av sina erfarenheter.Eskader vänder sig till besättningar i alla åldrar. Färdas ni med barn eller ungdomar får de nya kompisar. Alla hjälper till så vi får plats i hamnarna.Vi får lokal information och ordnar ibland någon aktivitet.

Båtlivskommittén

Skapa aktiviteter som vänder sig till motorbåtsägare och ökar intresset för långfärder med motorbåt.

Qvinna ombordkommittén

Ger kvinnor ökad kunskap inom sjömansskap och navigation, säkerhet på sjön och trivsel ombord genom praktisk träning varvad med teori.

Solistkommittén

Solisterna är ett nätverk som är till för dig som av olika anledningar blivit ensam med båt men som vill fortsätta att segla tillsammans med andra, och dels för dig som tidigare seglat och blivit utan båt och som gärna vill gasta

Seniorkommittén

Alla medlemmar, som är lediga på dagen är välkomna till våra aktiviteter, där vi lyssnar på föredrag och under gemytliga former diskuterar aktuella frågor eller gör en utflykt/resa till intressanta platser och händelser.

Utbildningkommittén

Västkustkretsen utbildar dig för livet i en båt. Vårt mål är ett säkrare och roligare båtliv! Vi genomför varje höst och vår ett stort antal utbildningar i navigation, långfärd, radio- och båtteknik och andra ämnen som hör båtlivet till. Flera utbildningar riktar sig enbart till kvinnor respektive ungdomar. Alla våra utbildningar är öppna för såväl medlemmar som icke medlemmar.

Klubbmästeri

Ansvarar för kretsens klubbträffar - Kafé Kryssarklubben, fixar våra funktionärsfester och diverse andra aktiviteter.

Sång och musikprojektet

Du som spelar ett instrument och har med det i båten är välkommen med i vårt projekt. Vi träffas 4 gånger per termin och spelar och sjunger tillsammans ur vårt låtarkiv med ackord. 

Ungdomsprojektet

Vi lär oss sköta om och utrusta kretsens IF-båt. Välkommen du som är nybörjare och vill lära dig om både båtvård och segling. Välkommen också du som seglat med familjen men som vill bredda ditt seglarumgänge och lära dig mer. Vi håller till på Tånguddens småbåtshamn. 

Båtmässan

Vi från kretsen medverkar och driver vår monter på Båtmässan i Göteborg i februari varje år. Vi ansvarar också för de flytande båtmässorna i augusti. Vi bemannar med funktionärer från kretsen på alla mässorna. Välkommen att vara med som funktionär i Västkustkretsen.