Hoppa till huvudinnehåll

Klubbmästeri

Vad gör vi?

Kafé Kryssarklubben med föredrag

Klubbmästeriets huvudsakliga uppgift är att anordna kafékvällar med föredrag. Vi brukar förstås ha föredrag med maritima ämnen, oftast är det långseglare som delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter. 

Kafékvällarna har vi i "Västerträffen" på Östra Skärvallsgatan 1 alternativt i SXK-V lokaler i Sjöräddningens hus på Talattagatan 24 .

Vi börjar som regel med föredraget kl 18.30. Föredragen tar vanligtvis en till två timmar, och vi gör uppehåll för fika och mingel efter ca halva föredraget. I vissa fall, när föredragen förväntas vara kortare än en timma, börjar vi med fika direkt kl 18.30 och startar föredraget kl 19.00.

Pris 125 kr/person som betalas in till vårt plusgiro 42 01 92-7.

Anmälan görs på hemsidan eller till Västkustkretsens kansli, telefon 031-69 00 69 alternativt via e-post vastkustkretsen@sxk.se.

Medlemmar i Klubbmästeriet

Namn                                                               Telefonnummer                       E-postadress

Anders Uppström, Ordförande                     070-49 64 377                          anders_uppstrom@hotmail.com

Ann-Charlotte Källfelt

Christer Matsson

Gunilla Johansson

Hans Johansson

Jan Hellström

Ragnar Strömberg

Thomas Neldén