Hoppa till huvudinnehåll

Vad innebär eskadersegling

Eskaderseglingar är till för de som söker gemenskap och upplevelser med vuxna och/eller barn på andra båtar. Eskadersegling ger också erfarenheter och träning för inför framtida längre seglingar. Västkustkretsen arrangerar varje år ett flertal eskadrar. Allt ifrån korta vår "prova-på-eskader" till Läsö varje vår till riktigt långa eskadrar för de som har tid och lockelse till sådan båtfärd.

Vad är eskadersegling?

Eskadersegling är att:

  • Upptäcka nya hamnar
  • Få nya vänner
  • Barn & tonåringar får sällskap
  • Känna säkerhet & trygghet
  • Få del av andras erfarenheter
  • Hitta pärlorna
  • Välja vad man är med på
  • Ha kul tillsammans

Eskader är inte:

  • Att färdas på led
  • En massa måsten

Möjligheter

Upptäck alla möjligheter som finns för att ge hela besättningen upplevelser genom nya färder bortom den välkända horisonten. Allt under en vanlig semester. Vi vill locka till nya resmål med spännande miljöer. Genom att deltaga i en eskadersegling med en gemensam och överenskommen färdplan blir det lättare att nå det hägrande målet.

På eskader träffar ni nya besättningar som tillsammans upplever och delar med sig av sina erfarenheter.Eskader vänder sig till besättningar i alla åldrar. Färdas ni med barn eller ungdomar får de nya kompisar. Alla hjälper till så vi får plats i hamnarna. Vi får lokal information och ordnar ibland någon aktivitet.

Eskadrarna leds av personer med lång erfarenhet. Alla kan råka ut för något oförutsett under resan och då är det tryggt att veta att det inte är långt till en hjälpande hand. Planeringen av eskadern och det ni behöver tänka på går eskaderledarna igenom på förmöten.

Varje år arrangeras eskadrar till närliggande platser som t.ex. Norge, Danmark, Tyskland och Sverige. Ibland finns även eskadrar till mer avlägsna mål såsom Holland, Polen och England.

Antalet båtar i varje eskader brukar vara mellan 8 och 12 och eskadrarnas längd normalt 1-2 veckor fram till målet. Även längre färder förekommer.