Hoppa till huvudinnehåll

Kanalintyg

Trängsel i slussen
För dig som har tänkt att åka på Europas inre vattenvägar krävs det bland annat ett Kanalintyg. Det kan du ta hos oss på Västkustkretsen.

De inre vattenvägarna i Europa har ett eget regelverk, som delvis skiljer sig något från reglerna vi är vana vid på hav och i skärgård. För att framföra en båt på kanalerna krävs därför ett Kanalintyg.

Du får lära dig att med hjälp av regelverket CEVNI – Code Européen des Voies de la Navigation Intérieur rätt förstå regler, symboler, signaler samt märken och kunna agera korrekt i enlighet med dessa.