Hoppa till huvudinnehåll

Astronomisk navigation

Sextantens olika delar
Förr i tiden använde man solen och andra himlakroppar för att navigera på världshaven. Tekniken kallas för astronomisk navigation. Här kan du lära dig vad som krävs, hur man gör och öva i praktiken.

Höjdtagning med sextantAstronomisk navigation var under flera tusen år och fram till slutet av 1900-talet den metodik som fanns för att navigera till havs utan visuell kontakt med kusten. Därefter utvecklades de teletekniska navigationsteknikerna i mycket rask takt och idag är satellitbaserad navigation via så kallade GNSS (Global Navigation Satellit System) överlägset alla andra tekniker i form av enkelhet, pris, prestanda och säkerhet.

Ändå finns det ett pånyttfött intresse för astronomisk navigation. Var och en som vill lära sig astronomisk navigation har så klart sina skäl men en kombination av sjömanskap, nostalgi, komplement till elektroniken och viljan att förstå är troligen vanligast.

För att lära sig att fastslå sin position med hjälp av en sextant krävs inga egentliga förkunskaper. För att få en exakt position krävs däremot mycket övning - som ger färdighet. För den som oroar sig för matematiken så omfattar den enbart enkel addition (plus) och subtraktion (minus).