Hoppa till huvudinnehåll

Radarintyg

Det krävs kunskap för att tolka bilden rätt
Radar är något vi ser allt oftare på fritidsbåtar. Långseglare känns ofta igen på att de har en radarantenn (och steg på masten). Men det är inte så enkelt som att bara skruva dit en radar och tro att allt är klart. Att rätt förstå vad som visas på radarskärmen kräver en del kunskap. Då finns vår utbildning i Radarintyg.

Syftet med utbildningen är att du skall få tillräcklig kunskap och färdighet att hantera radar för att navigera och/eller undvika kollision vid framförande av fritidsbåt. Du får också lära dig metodik, möjligheter och risker vid användning av navigator i samband med navigering av fritidsbåt.

Utbildningen går över sex lektioner, varav två är ute i båt.