Hoppa till huvudinnehåll

Båttekniska nämnden

Styrelsens uppdrag till Båttekniska Nämnden

Nämndens övergripande uppgift
Nämnden utvecklar och upprätthåller SXK:s kompetens inom det båttekniska området och hjälper styrelsen med råd och ställningstaganden om båtteknik samt utför, genomför, dokumenterar och publicerar tester, provningar och omdömen om produkter, utföranden och tjänster inom sitt område.

Nämndens arbetsuppgifter
Inom nämndens verksamhetsområde ligger:

  • Att inom SXK samordna kretsarnas arbete.
  • Att ta fram och genomföra utbildningar.
  • Att förvalta och utveckla SXK-websidornas tekniska rapporter.
  • Att bevaka och besvara SXK-websidornas tekniska forum.
  • Att samla kunskap och erfarenheter från genomförda tester och undersökningar och göra dessa tillgängliga för deltagare och medlemmar.
  • Att väcka intresse och engagemang för båtteknik.
  •  Att utgöra remissinstans inom standardiseringsarbete och regelutformning m.m.
  • Att objektivt kvalitetsgranska båttillbehör. Granskningarna skall publiceras i På Kryss och på SXK hemsida.

 

Mer information om Båtteknik finns här!