Hoppa till huvudinnehåll

Årsmötesprotokoll

Dokumenten nedan är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

Årsmöte 2023-10-14
Svenska Kryssarklubbens 100:e årsmöte, årsmötesprotokoll från den 14 oktober 2023

Bilagor
- Årsmöteshandlingar 
- Verksamhetsplan 2023/2024
- Förslag från Styrelsen: Förslag till nya stadgar
- Motion från medlem samt styrelsens yttrande:
   - Arbetsplan för utvecklandet av nämnderna
   - Motion om nya stadgarna
   - Motion om hemmahamn
   - Motion om På Kryss roll


Extra medlemsmöte 2023-03-25
Protokoll digitalt extra medlemsmöte

Bilagor:
Förslag till nya stadgar, efter beslut på årsmöte 19 november 2022.
Närvarolista
Årsmötesprotokoll, 19 november 2022.
Nuvarande stadgar, från 17 mars 2018.
Jämförelse nya stadgar och nuvarande stadgar


Årsmöte 2022-11-19
Svenska Kryssarklubbens årsmötesprotokoll från den 19 november 2022

Bilagor:
Verksamhetsplan 2022/2023
Dok 947 årsmöteshandlingar 
- Förslag från styrelsen: Nya stadgar
- Vänerkretsens komplettering, Nya stadgar
- Förslag från styrelsen: Ny hedersmedlem Peter Follin
- Förslag från medlem: Bojar och medlemsavgifter
- Styrelsens yttrande: Bojar och medlemsavgifter
- Dok 948 Närvarolista

Föredragningslista årsmötet 2022 
Vallista (att använda vid val för verksamhetsåret 2022/2023)
Presentation kandidatförslag
- Utdelning av högre utmärkelser 2022


Årsmöte 2021-12-04
Svenska Kryssarklubbens årsmötesprotokoll från den 4 december 2021

Bilagor:
Föredragningslista
Årsmöteshandlingar (Dok 941)
Medlemsförslag
Styrelsens yttrande 
Presentation kandidatförslag
Verksamhetsplan 2021/2022
Dok 942 Närvarolista
Dok 943 Rösträkningsprotokoll 
Utdelning av högre utmärkelser 2021


Årsmöte 2020-11-21
Svenska Kryssarklubbens årsmötesprotokoll från den 21 november 2020
Konstituerande möte den 1 december 2020

Bilagor:
Verksamhetsplan 20-21
Budget 20-21
Dok 936 Årsmöteshandlingar 19-20
Medlemsförslag med styrelsens yttrande


Årsmöte 2019-11-23
Svenska Kryssarklubbens årsmötesprotokoll från den 23 november 2019
Dok 922 Konstituerande möte den 5 december 2019, uppd. 2019-12-16
Närvarolista SXK:s årsmöte 23 november 2019

Bilagor:
Föredragningslista
Dok 916 Årsmöteshandlingar 2019-2020
Dok 915 Verksamhetsplan 2019-2020
Dok 914 budget 2019-2020 fastställd av årsmötet 23 november 2019
Bilaga 1 till årsmöteshandlingarna Motion och yttrande


Årsmöte 2018-11-24
Årsmötesprotokoll

Bilagor:
Närvarolista
Stadgar för Svenska Kryssarklubbens utmärkelser
Årsmöteshandlingar (Dok 890)
Förslag från medlemmar om återinförande av tryckt matrikel och nya stadgar för utmärkelser samt styrelsens yttrande
Nuvarande stadgar för utmärkelser och förslag på nya stadgar
Föredragningslista
Vallista
Presentation kandidatförslag
Budgetförslag 2018/2019 (Dok 880)
Verksamhetsplan 2018/2019 (Dok 881)
Stiftelsen Tore Herlins fond (Dok 889)

Svenska Kryssarklubbens högre utmärkelser 2018


Extra medlemsmöte 2018-03-17
Protokoll extra medlemsmöte 2018-03-17

Bilagor:
Presentation av nya ledamöter
Beslut om nya stadgar, andra omröstningen
Nya stadgar antagna den 17 mars 2018
Närvarolista


Årsmöte 2017-11-25
Årsmötesprotokoll 2017 samt bilaga motioner
Protokoll konstituering från den 5 december 2017
Närvarolista

Bilagor:
Motioner
Dok 843 Verksamhetsplan 17/18
Dok 847 Budget 17/18
Dok 848 Årsmöteshandlingar 16/17
Dok 852 Tore Herlins Fond


Årsmöte 2016-11-19
Årsmötesprotokoll 2016
Bilaga till årsmötesprotokollet från Rolf Meurling
Protokoll Konstituering från den 29 november 2016

Bilagor
Dok 809 Årsmöteshandlingar 
Dok 801 Budget 2016-2017
Dok 808 Verksamhetsplan
Stiftelsen Tore Herlins Fond
Bilaga motioner


Årsmöte 2015-11-21
Årsmötesprotokoll 2015

Bilagor:
Dok 782 Årsmöteshandlingar
Dok 766 Budget 2015-2016
Dok 781 Verksamhetsplan 2015-2016
Dok 783 Rösträkningsprotokoll
Stiftelsen Tore Herlins Fond
Närvarolista

Motioner:
Bilaga motioner 2015


Årsmöte 2014-11-22
Årsmötesprotokoll 2014
Konstituerande protokoll 2014-2015:05 från den 2 december 2014

Bilagor:
Dok 741 Årsmöteshandlingar 
Dok 729 Budget 2014-2015
Dok 740 Verksamhetsplan 2014-2015
Stiftelsen Tore Herlins fond

Motioner:
1) Maria Haggärde och Cecilia Olsson föreslår ändring av medlemskategorisering.
2) Jonas Arvidsson föreslår att styrelsen hittar ett nytt produktionsalternativ till Aller Media.
3) Rolf Meurling föreslår ändra stadgar för utmärkelse "Förtjänsttecken" till 1969 års version.
4) Rolf Meurling föreslår återinförande av utmärkelsen "För gott sjömanskap" med stadgar från 1968.
5) Rolf Meurling föreslåt att styrelsen erhåller uppdrag att till nästa årsmöte presentera ett nytt förslag till stadgar för "Grenanderplaketten". Denna nya utmärkelse i enlighet med vad som presenterades vid årsmötet 2013.

Bilaga till motion nr 3, 4 och 5 från Rolf Meurling

6) Torbjörn Berg föreslår att årsmötet beslutar att Svenska Kryssarklubben skall utreda hur styrelsens ledamöter bör ersättas för förlorad arbetsinkomst och andra kostnader.
7) Staffan Bergentoft och Peter Follin föreslår att reformera organisationsstrukturen vid SXK Riksstyrelse och Svenska Kryssarklubbens kansli. 
Motionen återtogs utan att frågan diskuterades.
8) Staffan Bergentoft och Peter Follin föreslår att ändra ansvarig utgivare för På Kryss. 
Motionen återtogs.
9) Staffan Bergentoft och Peter Follin föreslår att SXK styrelse utser vid det konstituerande mötet en styrelseledamot till sekreterare som för protokoll vid alla styrelse- och AU möten.
Motionen återtogs utan att frågan diskuterades.
10) Staffan Bergentoft, Peter Follin och Lennart Beckman föreslår att alla instruktörer och befäl vid Svenska Kryssarklubbens Seglarskola samt Seglarskolan vid Malma Kvarn upp till 25 års ålder erhåller gratis medlemskap i Svenska Kryssarklubben enligt de intentioner som Rådslaget 2012/2013 slog fast.
11) Styrelsens förslag på nya stadgar.
12) Styrelsens förslag på nya stadgar för utmärkelser.


Årsmöte 2013-11-24
Årsmötesprotokoll 2013
Protokoll konstituering 13/14:05 A
Protokoll konstituering 13/14:05 B

Bilagor:
Årsmöteshandlingar
Närvarolista den 24 november 2013
Dok 671 Rösträkningsprotokoll
Dok 694 Budget 2013-2014
Dok 696 Verksamhetsplan 2013-2014

Motioner:
- Ansökan om medlemskap i Svenska Seglarförbundet
- Rekryteringsersättning
- Ändring av stadgar för utmärkelsen "Förtjänsttecken" i guld och silver till 1969 års version
- Återinförande av utmärkelsen "För Gott Sjömanskap" med stadgar från 1968
- Återinförande av utmärkelsen "Grenanderplaketten" med nya stadgar, klara till årsmötet 2014
Missivbrev till de tre motionerna ovan gällande utmärkelser.


Årsmöte 2012-11-25
Årsmötesprotokoll 2012
Protokoll konstituering

Bilagor:
Årsmöteshandlingar          
Styrelsens förslag till ny öppenhetspolicy
Styrelsens förslag till nya statuter för utmärkelser
Tore Herlins fond
Dok 668 Rösträkningsprotokoll
Dok 671 Budget 2012-2013
Dok 672 Verksamhetsplan för 2012-2013


Årsmöte 2011-11-27
Årsmötesprotokoll 2011
Protokoll konstituering
Rösträkningsprotokoll
Årsmöteshandlingar


Årsmöte 2010-11-21
Årsmötesprotokoll 2010
Rösträkningsprotokoll, dok 579
Årsmöteshandlingar
R Meurlings synpunkter på stadgeförslaget 21 nov 2010
Årsmötesförslag till nya stadgar tagna 21 nov 2010

Bilagor:
Bilaga till § 14 i föredragningslistan "Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller medlem" samt styrelsens yttrande över förslaget
Stiftelsen Tore Herlins Fond
Vallista
Verksamhetsplan 2010-2011, dok 569


Årsmöte 2009-11-22
Årsmötesprotokoll 2009
Rösträkningsprotokoll, dok 533
Årsmöteshandlingar 

Bilagor:
Medlemsförslag, nya stadgar, dok 524
Styrelseförslag, ändring junior, ålder och avgifter, dok 529
Styrelsens yttrande över medlemsförslaget till nya stadgar, dok 530
Stiftelsen Tore Herlins Fond
Vallista
Verksamhetsplan 2009-2010, dok 532


Extra medlemsmöte 2009-04-19
Protokoll extra medlemsmöte 2009
Rösträkningsprotokoll


Årsmöte 2008-11-22
Årsmötesprotokoll 2008
Årsmöteshandlingar 

Bilagor:
Förslag väckt av medlem och styrelsens yttrande, dok 488
Förslag väckt av styrelsen; Fastställande av Kryssarklubbens stadgar, dok 489
Juridiskt yttrande H. Tiberg och C. Hemström, dok 490
Föredragningslista och vallista
Ändring i föredragningslistan; Annons från Dagens Nyheter den 12 november 2008