Hoppa till huvudinnehåll

Useful Information

Användbar information för turistfärd i fritidsbåt/Useful Information as a turist in a pleasure craft.

Baltic Sea Cruising Network är ett samarbete mellan Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Alla länder representeras av organisationer liknande Svenska Kryssarklubben.
Nätverkets främsta uppgift är att samla in och sprida information som är till nytta för medlemmarna.

Kort utdrag från information om Sverige/A short excerpt from Useful Information about Sweden:Useful Information Sweden


Information till medlemmar
För att du ska kunna läsa informationen nedan (pdf) måste du vara inloggad på webbsidan.

Information for members
To read this information (pdf), you must be logged in on the website.

Useful Information Denmark (2019)

Useful Information Estonia (2018)

Useful Information Finland (2019)

Useful Information Germany (2022)

Useful Information Latvia (2022)

Useful Information Lithuania (2019)

Useful Information Norway (2022)

Useful Information Poland (2019)

Useful Information Russia (2019)

Useful Information Sweden (2022)

Useful Information UK (2019)

 

Flaggor över länder som är med i BSCN