Hoppa till huvudinnehåll

Vänerkretsen

Bilden visar Vänerkretsens uthamn på Ekenäs

SVENSKA KRYSSARKLUBBENS 24 – TIMMARSSEGLINGAR PÅ VÄNERN

SEGLA 12 – 24 – 48 TIMMARS  koncentrerad långfärdssegling på Vänern 2019
Vill du uppleva hur det är att göra en långfärdssegling, utan att ge upp alla bekvämligheter? Då är Svenska Kryssarklubbens 24-timmarssegling rätt utmaning för dig. 24-timmars är en annorlunda segling. Istället för att segla en given bana på kortast möjliga tid, gäller det att segla så långt som möjligt på en angiven tid: 12 - 24 - 48 timmar eller ännu längre, du väljer själv.
Seglingen är öppen även för icke kryssarklubbare.
Startdagar för vårens seglingar är: 31/5 - 1/6.
Startdagar för höstens seglingar är: 30/8 - 31/8.
Starttider 24-timmars: fredag 17.00-19.00, lördag 11.00-13.00.
12-timmars: lördag 07.00
För mera information eller anmälan gå in på www.24-timmars.nu och klicka dej vidare till Vänern.
Alternativt ring eller sänd SMS till 0704 28 39 55 16 eller mejla per.albinsson@hotmail.com

Årsmöte 27/10 i Mariestad

Hjärtligt välkomna till Vänerkretsens årsmöte

i Mariestads Segelklubbs klubbhus Kajutan, Hamngatan 55.

Tid: söndagen den 27 oktober kl. 14.00.

Efter årsmötesförhandlingarna får vi lyssna till

”Ett seglingsäventyr”med läckra bilder som får oss att längta till sommaren!

Vi bjuder också på kaffe/te och ostfralla.

Vi hoppas på god uppslutning kanske framför allt ifrån närområdet.

Kom och rösta in Era representanter från Mariestad och Lidköping!!!

Vänerkretsens styrelse

 

Dagordning årsmöte 27 oktober 2019

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser, fastställande av resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag till behandling av årets resultat.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Presentation av styrelsens och kommittéernas verksamhetsplaner 2019/2020.
 10. Val av fyra ledamöter för en tid av 2 år. Ingvar Håkansson Brålanda, Niklas Pettersson Mariestad, Malin Molinder Hammarö och Mika Petersson Lidköping.
 11. Fyllnadsval av en ledamot för en tid av 1 år. Namn ännu ej fastställt.
 12. Val av två suppleanter för en tid av 1 år. Lars Emthammar Karlstad och Håkan Persson Järpås
 13. Val av en revisor för en tid av 2 år, Hans Wennerholm Karlstad och val av en revisorssuppleant för en tid 1 år, Per-Erik Magnusson Skoghall.
 14. Val av valberedning.
 15. Fastställelse av kretsavgift.                                
 16. Val av kretsens representant till riksföreningens Rådslag november 2019 samt personlig suppleant för denne jämlikt 10§ i Riksföreningens stadgar.
 17. Motioner och förslag från medlem anmälda till årsmötet.
 18. Motioner och förslag från styrelsen till årsmötet.
 19. Övriga till årsmötet anmälda frågor.
 20. Mötet avslutas