Hoppa till huvudinnehåll

Material

Ett starkt varumärke ger positiva känslor och en färeställning hos mottagaren att den här organisationen vill jag tillhöra. Varumärket skapar intresse, efterfrågan och förväntningar. Vi vill att mottagaren ska känna igen Svenska Kryssarklubben varhelst vi uppträder. För att åstadkomma det behöver vi bli tydliga med vad vi gör, visa helheten och konsekvent använda vår logotyp.

Manual för Svenska Kryssarklubbens logotyp från mars 2007 (pdf)

Kretslogotyper finns, kontakta kansliet på 08-448 28 80. Är du funktionär finns logotyperna under Funktionärssidorna.

Svenska Kryssarklubbens logotyp - som är oerhört viktig för igenkänning och kvalitetsgaranti - består av en symbol (kompassrosen) och en ordbild i typsnittet Helvetica. Tillsammans utgör det Svenska Kryssarklubbens logotyp.

logotyp_sxk.jpg
Symbol och logotyp får endast användas i fyra färgkombinationer: gul & svart, svart, blå och vit (negativ) Den blå och gula färgen definieras på följande sätt:

Blå
Pantoneskalan: PMS 294 C
Europaskalan: C100, M58, Y0, K21
RGB: R0, G56, B130
Webb: #003882

Gul
Pantoneskalan: PMS 180 C
Europaskalan: C0, M6, Y95, K0
RGB: R247, G219, B23
Webb: #F7DB17

Nedanstående logotyper är i .jpg-format och passar bra i officeprogram samt på webbsidor. En logotyp i .jpg-format förlorar skärpa och kvalitet när den förstoras.
För att spara högerklickar du på en logotyp och väljer  "Spara bild som..." eller "Kopiera".

Kontakta kansliet om du vill ha logotyper i .jpg-format med högre upplösning eller logotyper i .eps-format för trycksaker, skyltar m.m. Logotyp i .eps-format går att förstora hur mycket som helst utan att de tappar sin skärpa.

 


Liggande, variant 1:

sxk_logo_ligg1_gul_0.jpg

sxk_logo_ligg1_svart_0.jpg

sxk_logo_ligg1_bla_0.jpg

 


Liggande, variant 2:

sxk_logo_ligg2_gul_.jpg

sxk_logo_ligg2_sv.jpg

sxk_logo_ligg2_bla_0.jpg

 


Stående:

sxk_logo_sta_gul.jpg

sxk_logo_sta_svart.jpg

sxk_logo_sta_bla_0.jpg

 


Endast symbol:

sxk_symbol_gul.jpg

  sxk_symbol_svart.jpg

sxk_symbol_bla.jpg